Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2018 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 2018 - 4

Bij de voorplaat

Pag. 149
De kroon op de toren van de Oosterkerk, hoogtepunt van Hoorn en symbool van alle hoogtepunten die 2018 ons bracht in een jaar vol herdenkingen en dito artikelen.

Soli Deo Gloria 100 jaar jong

Appel, D., Lodde, J., Meer, R. van der
Pag. 152-157
Nog een jubileum, omdat 16 december 1918 tussen de besturen van de zangverenigingen Vriendschap en Alleluja de beslissing viel om samen verder te gaan onder de naam ‘Christelijke Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria’. Het wel en wee van dit koor in de afgelopen eeuw wordt uitgebreid uit de doeken gedaan met behulp van o.a. de (deels) bewaard gebleven notulenboeken.

Iedere vogel is graag daar, waar hij is uitgebroed

Kwaad, F., Ottens, E.
Pag. 158-163
Deze titel is ontleend aan een filosofische mijmering, die schipper Willem IJsbrantsz Bontekoe aan het begin van zijn reisverslag van de terugtocht vanuit Batavia noteert. Bontekoe bereikte veilig Hoorn en kwam thuis, iets wat vele andere werknemers van de VOC niet gegeven was. De reizen van schipper Bontekoe en zijn betekenis voor de stad Hoorn worden in dit artikel toegelicht en van commentaar voorzien. Bronnen van dit artikel vind u in het Hoorns Biografisch Woordenboek bij: Willem IJsbrantsz. Bontekoe (1587-1657)

Zes eeuwen Hoorns onderwijs

Rijswijk, H.
Pag. 164-165
Een korte impressie van het dit jaar in een beperkte oplage in eigen beheer verschenen ‘magnum opus’ van Arie en Jannie van Zoonen, waarvan de eerste twee (nu verschenen) delen de geschiedenis van het onderwijs in Hoorn t/m 1795 beslaan. Aan deel drie werkt Arie nog. Het werk is in digitale vorm raadpleegbaar bij Oud Hoorn en bij het Westfries Archief.

Afvalligen en predikanten: Het proces tegen drie bekeerlingen tot het Jodendom

Haven, A. van der
Pag. 166-173
Dit artikel zoomt in op een van de vele conflicten tijdens de opstand tegen de Spanjaarden (1568-1648). De gruwelijke manier waarop het stadsbestuur van Hoorn wilde omgaan met drie bekeerlingen tot het Jodendom vormt onderdeel van een groot onderzoeksproject naar vroegmoderne bekeringen tot het Jodendom in de Nederlandse republiek. Het verhaal speelt zich af in 1614 en stelt de vermeende religieuze tolerantie van onze voorouders stevig ter discussie. De Hoornse schout Claes Boelens moet optreden nadat in Grosthuizen en Avenhorn drie personen midden inde nacht van hun bed zijn gelicht. Noten bij dit artikel vindt u hier

Rieuwert Blok, musicus, dirigent, organist en oorgetuige fusillade

Ooms, W.
Pag. 174-177
Een kennismaking met en een boeiend portret van een markante stadsgenoot, muzikale duizendpoot, muziekdocent, cultuurhistoricus, maar vooral ook organist van de lutherse kerk.

Verhalen over Hoorn, deel 3 'van wat eens was en wat veranderde'

Stam, G., bewerkt door Holman, C.
Pag. 178-182
Het laatste deel van het zogeheten Hoornse rondje, geïllustreerd met afbeeldingen uit de collectie van Willy Wiggelaar.

Vijftig jaar Museumstoomtram

Veenstra, V.
Pag. 183-188
Een overzicht van de geschiedenis van de stoomtram, die 2 november 1887 begon te rijden tussen Hoorn en Medemblik. Oudejaarsavond in 1935 reed de laatste personentrein, maar na de oprichting van de Tramwegstichting in 1965 begon de exploitatie van de museumstoomtram op Hemelvaartsdag 23 mei in 1968. Nu een grote trekpleister voor de stad Hoorn; het zijden draadje waaraan het voortbestaan van de stichting menigmaal hing, is gelukkig nooit gebroken.

Gerard Boedijn, de grote vernieuwer van de blaasmuziek

Ottens, E.
Pag. 192-195
125 jaar geleden, in Hoorn in 1893, werd Gerard Boedijn geboren, naar wie de muziekschool in Hoorn is vernoemd. Als muziekleraar, dirigent en componist is hij bekend geworden, als vernieuwer van de blaasmuziek is hij van grote betekenis gebleven. Een expressionistisch schilderij van Adolf de Haer uit de jaren dertig van de vorige eeuw siert nog steeds de entree van de muziekschool aan de Noorderstraat.

In memoriam Frans Zack

Ottens, E.
Pag. 196
De grote verdiensten die de onlangs plotseling overleden Frans Zack heeft gehad voor ons kwartaalblad, worden belicht door de voorzitter van de redactie. Frans was decennialang een vaste kracht binnen de redactie, niet alleen als auteur, maar ook als lid van het groepje dat de productie van het blad verzorgde. Ook zorgden zijn grote fotoarchief en zijn camera die altijd bij de hand was voor vele prachtig illustraties in ons blad. Zijn kameraadschap en vriendelijkheid zullen ons altijd bijblijven. Wij gedenken hem met groot respect voor al zijn werk voor Oud Hoorn en het kwartaalblad in het bijzonder.

Verder in dit nummer

De aanwinsten voor het documentatiecentrum van Oud Hoorn (blz., 189-191),
de inhoudsopgave 2018 (blz. 197), de rubriek ‘Stadsbeeld’ (blz. 198-199) en de
achterkant met de laatste bijdrage van Frans Zack over ‘Hoe Hoorn veranderde’
completeren dit nummer.

Bekijk of download de PDF versie (9.18 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn