Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2017 nr.2   (juni)

kwartaablad Oud Hoorn 2017 - 2

Bij de voorplaat

Pag. 53
Een memoriepaneel uit het Ceciliaconvent in Hoorn (in de collectie van de musea voor Schone Kunsten in Brussel), dat enige jaren geleden definitief is toegeschreven aan dit klooster in Hoorn; zie het artikel hierover op pg. 59 e.v.

Oud Hoorn 1917-2017, de tweede kwarteeuw

Hoogeveen. Leo
Pag. 56-58
Dit nummer begint met het tweede deel van de geschiedenis van onze vereniging. 'Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed', zoals de ondertitel van het verhaal aangeeft. Deze keer behandelt Hoogeveen de periode 1942 – 1967. 'In 1967 ging het jubileum nog geruisloos voorbij', aldus de slotzin van deel twee van de reeks.

Memoriepaneel van het Ceciliaconvent

Schrickx, Christiaan
Pag. 59-66
Toen Hoorn in 1572 de kant van Willem van Oranje koos in de opstand tegen de Spanjaarden, werden de kloosters opgeheven en evenals de kerken ontdaan van katholieke symbolen. Van middeleeuwse kunst bleef weinig over in Hoorn. Schrickx laat zien hoe het Ceciliaconvent aan dit memoriepaneel gekomen is en betrekt in zijn zoektocht ook andere regionale kloosters en memoriepanelen. Het paneel met de afbeelding van Sint Anna-te- drieën is waarschijnlijk geschilderd rond 1495 door Cornelis Buys in Alkmaar. De noten bij dit artikel vind u hier

Wim Kaiser 1897 – 1960

Groeneveld, Jaap
Pag. 67-74
Na de aandacht die Oud Hoorn heeft besteed aan Louis Kaiser en aan diens dochter Betsy, volgt nu een verhaal over leven en werk van zijn zoon Wim. Diens betrokkenheid bij pacifistische kringen bracht hem in contact met Greet Hofmans en koningin Juliana. Het artikel eindigt met een analyse van hun levensbeschouwelijke opvattingen en de reacties daarop in de vijftiger jaren. Wim Kaiser is geboren in het grote huis aan Onder de Boompjes in Hoorn, naast de pakhuizen van de VOC.

Grutte Pier, gesel van West-Friesland

Ottens, Egbert
Pag. 75-80
500 jaar geleden rukten de Friezen onder leiding van Grote Pier met hun vloot op tegen de Hollanders. De vrijheidslievende Friezen moesten niets hebben van lui die samenspanden met de Oostenrijkers, de Bourgondiërs en de Hollanders om de Friezen te onderwerpen. Samen met de hertog van Gelder en zijn Saksische troepen kwamen zij wraak nemen voor de plundering door Saksische huurlingen van de boerderij van Pier Gerlofs Donia in Kimswerd. Een uiterst verwarrende tijd met vele legers die uit huurlingen bestonden en meestal hun eigen soldij moesten zien binnen te halen! Vandaar de wraakacties van de Friezen en de plundering van Medemblik en Alkmaar in 1515. Hoorn bleef gespaard omdat inname van de goed verdedigbare stad waarschijnlijk te veel tijd zou gaan vereisen en daarmee het effect van de plundertocht in West-Friesland zou hebben bemoeilijkt.

Sport Hoorn, medeoprichter van de NHVB

Vingerhoed, Willem
Pag. 81-86
Het verlangen om mee te doen aan uit Engeland overgewaaide sporten leidde ook in Hoorn aan het einde van de negentiende eeuw tot het oprichten van een vereniging Sport in 1889. Niet veel later richtten de intussen ontstane voetbalverenigingen uit Hoorn, Alkmaar en Zaandam een Noord-Hollandse Voetbal Bond op. Dit artikel vertelt over de beginjaren en de latere groei van die bond. Een aparte paragraaf is gewijd aan de spelers uit Hoorn die succesvol werden in de club West-Frisia in Enkhuizen.

Honderd jaar Oud Hoorn, honderd jaar Simon Roselaar

Haas, Jan de, Wissen, Aukje van
Pag. 87-88
In deze jaargang wordt ook aandacht besteed aan inwoners van Hoorn die net als de vereniging Oud Hoorn hun honderdste verjaardag mogen vieren. Simon Roselaar is al zeventig jaar lid van onze vereniging, zijn vader Jan was dat vanaf de oprichting. Een korte biografische schets laat de lezer kennis maken met leven en werk van de familie Roselaar.

Avonturen in Hoorn in de vijftiger jaren, deel 5

Vries, Jan de
Pag. 89-90
Herinneringen uit de oorlogsjaren markeren deze keer de inhoud van de tekst.

Het Witte Kruis afd. Hoorn

Moolenbel, Hans
Pag. 95-97
Nadat in 1973 in de ‘Wet op de besmettelijke ziekten’ bepaald was dat openbare gezondheidszorg een overheidstaak was, werd in 1875 de ‘Noordhollandse vereniging tot afwering van epidemische ziekten en tot hulpbetoon tijdens epidemieën het Witte Kruis’ opgericht. Dit artikel beschrijft de geschiedenis van de afdeling Hoorn tot en met de opheffing van de vereniging en de overdracht van alle activa aan het Groene Kruis in 1966.

Verder in dit kwartaalblad

De aanwijzing van twee nieuwe gemeentelijke monumenten (pg. 91), aanwinsten in het documentatiecentrum (pg. 92-93), de rubriek ‘stadsbeeld’ (pg. 98-99) en de gebruikelijke achterpagina 'hoe Hoorn veranderde' complementeren het tweede kwartaalblad van 2017.

Bekijk of download de PDF versie (5.12 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn