Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2014 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2014 - 1

Bij de voorplaat

De binnenhaven van Hoorn, geschilderd door Carl Fahringer. Deze Oostenrijkse schilder verbleef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw herhaalde malen in Hoorn. Aan hem is het eerste artikel van deze aflevering gewijd.

Carl Fahringer: van thuis naar thuis

Biegstraaten, Jos
Pag. 4-10
De eerste van een reeks artikelen over Fahringer (1874-1952). Een schets van zijn leven en werk in hoofdlijnen, voorzien van vele afbeeldingen van schilderijen. Hoe Fahringer in Hoorn terechtkwam en waarom hij hier zo vaak terugkeerde vormt de rode draad in het verhaal.

Een school aan de Draafsingel

Postma, Sietse
Pag. 11-15
Over de oprichting, de bouw en de geschiedenis van de Gemeenteschool No.3 op de hoek van de Draafsingel en de (latere) Johan Messchaertstraat. De samenvoeging van de Eerste Burgerschool voor jongens (Ramen) en de Eerste Burgerschool voor meisjes (Kerkplein) tot een school voor meer uitgebreid lager onderwijs (MULO) in 1916 en later tot school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO). Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 wordt het een Openbare MAVO, die in 1974 verhuist maar de Kometenstraat en daar verder gaat onder de naam Copernicus MAVO. Het gebouw aan de Draafsingel kent daarna een aantal gebruikers, totdat het in 2014/2014 verbouwd wordt tot een multifunctioneel pand met appartementen en bedrijfsruimten.

Van condensator tot flatscreentelevisie

Snijder, Dick
Pag. 16-21
Het wel en wee van de firma De Haan in de lange Kerkstraat bij gelegenheid van het 90-jarige bestaan. De opkomst van de moderne elektronica en het steeds veiliger wordende transport van elektriciteit lopen parallel met de geschiedenis van het bedrijf in elektriciteitswerk en fietsenreparatie, dat Johannes de Haan in 1922 oprichtte, aanvankelijk aan de Rode Steen, later in de Kerksteeg, de huidige Lange Kerkstraat. Een fraai stuk geschiedenis van de binnenstad van Hoorn in de vorige eeuw komt tot leven in dit verhaal vol anekdotes.

De illegale pers in West-Friesland

Zack, Frans
Pag. 22-25
Een vervolg op een artikel uit 2005, nu vooral toegespitst op Vrij Nederland en voorzien van een overdruk van het Bevrijdingsnummer van die krant.

Drie panden in een identiteitscrisis: Grote Oost 2,4 en 6.

Kalverdijk, Steven
Pag. 26-30
De bouwgeschiedenis van de drie panden die in de periode 1975-1999 door het gefuseerde Waterschap West-Friesland werden gebruikt. Zowel interieur als exterieur worden uitgebreid beschreven en toegelicht met foto’s.

Hoorn in de luwte van de Beeldenstorm (1566)

Wassing, Sander
Pag. 31-35
De grote sociale onrust die in 1566 de Nederlanden teisterde en die op vele plaatsen tot een Beeldenstorm leidde, heeft in Hoorn wel tot spanningen geleid, maar niet tot het stukslaan van beelden. De Grote Kerk bleef dus een Beeldenstorm bespaard. Een verslag van de gebeurtenissen in Hoorn, dat bewaard gebleven is in het Rijksarchief Brussel, en de aanvullende opmerkingen die in de geschiedschrijving van Velius te vinden zijn, liggen ten grondslag aan dit artikel.

Vaste rubrieken

- De aanwinsten in het documentatiecentrum
- Het verslag van de najaarsledenvergadering
- Het jaarverslag 2013 van de secretaris
- De bestuursmededelingen
- Stadsbeeld (restauratie, wijzigingen en verval)
- Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (5.16 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn