Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2011 nr.3   (september)

kwartaablad Oud Hoorn 2011 - 3

Bij de voorplaat

Pag. 113
In deze editie van het kwartaalblad is een artikel opgenomen van de hand van Jos Biegstraaten. In dit artikel beschrijft hij de werken van de in 1817 geboren kunstenaar Johannes Bosboom. De voorpagina toont één van de werken van Bosboom. De kunstenaar Bosboom verbleef in 1880 een aantal weken in Hoorn om hier te werken.

Het stille geheim achter Het Gele Teken, Grote Oost 35

Ottens, Egbert
Pag. 116-121
Toen ze al in de tachtig was leerde Gré Visser de geheimen van de computer kennen. Toen ze deze kunst eenmaal onder de knie had zette zij zich aan de beschrijving van haar lotgevallen in de Tweede Wereldoorlog, waarover ze haar hele leven lang had gezwegen. Hoe zij in haar woning aan het Grote Oost 35 zoveel mogelijk Joodse landgenoten en verzetsmensen uit handen van de bezetter probeerde te houden. Door dit alles kreeg zij een steeds grotere rol in de Hoornse verzetsbeweging. Een kleindochter zorgde ervoor dat haar herinneringen in kleine oplage in boekvorm verscheen. Op een middag begin juli van dit jaar bood Gré Visser een exemplaar van dit boekwerk aan voor het documentatiecentrum van onze vereniging. Egbert Ottens beschrijft in een uitvoerig artikel de gebeurtenissen die plaats vonden op het adres Grote Oost 35 waar nu de stripwinkel Het Gele Teken is gevestigd.

Het geboortehuis van Hadrianus Junius

Schrickx, Piet
Pag. 122-125
Op 1 juli 2011 was het precies 500 jaar geleden dat Adriaen de Jonge werd geboren in een huis aan de Kerkstraat in Hoorn. Velius omschrijft in zijn kroniek het geboortehuis van Junius als het huis aan de Kerkstraat “daer het Verken uythang”. Hieruit blijkt in onze tijd niet om welk pand het precies ging. Piet Schrickx, zelf woonachtig in de Kerkstraat, heeft onderzoek gedaan naar de juiste plek van het huis. Hij kan aan het slot van zijn artikel vaststellen dat het huidige adres Kerkstraat 9 dus duidelijk de plek van het geboortehuis van Hadrianus Junius is.

Kerkstraat 9 een sterk en weldoortimmerd huis

Lodde-Tolenaar, Rita
Pag. 128-133
Adriaen de Jonge, Hadrianus Junius werd op 1 juli 1511 geboren in Hoorn op de plek waar nu Kerkstraat 9 is. Het huidige pand op deze plaats is een rijksmonument. Helaas ontbreekt een uitgebreide beschrijving van de bouwperiode en de herkomst van de monumentale elementen. De voorgevel is boven uit de 18e eeuw en de onderkant is in de 20e eeuw herhaaldelijk veranderd. Het zou kunnen zijn dat het pand zelfs delen uit een eerdere periode bevat, dit vraagt echter nader onderzoek. Rita Lodde-Toolenaar geeft in een uitvoerig artikel een beschrijving van het pand waarbij het interessant is om te lezen wie de neringdoenden waren op deze plaats.

Johannes Bosboom en Hoorn

Biegstraaten, Jos
Pag. 134-147
Tijdens het lezen van de rijk geïllustreerde uitgave van de brieven van Vincent van Gogh die in 2009 verscheen, kwam Jos Biegstraaten op het spoor van werken van de kunstenaar Johannes Bosboom. In één van de afbeeldingen herkende Biegstraaten het interieur van de Noorderkerk in Hoorn. De redactie van het boek noemde de afbeelding echter "Godsdienstoefening in een dorpskerk, 1862". Deze onjuiste benaming vormde voor Biegstraaten een uitdaging om op zoek te gaan naar het origineel waarnaar de litho gemaakt was. Daarbij vond hij tal van afbeeldingen van gebouwen en interieurs, getekend en geschilderd door Bosboom, die betrekking hadden op Hoorn. In zijn artikel geeft hij op de eerste plaats een samenvatting van de levensloop van Bosboom. Deze wordt gevolgd door een overzicht met ruim 30 afbeeldingen van werk dat betrekking heeft op Hoorn.

In memoriam Jaap Toes (1919-2011)

Zack, Frans
Pag. 148
Op 1 juni van dit jaar overleed op 91-jarige leeftijd de heer Jaap Toes, oud-hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad. Voor de lezers van het kwartaalblad werd de heer Toes vooral bekend door de door hem geschreven 4-delige artikelenserie over Hoorn als garnizoensstad. Voor zijn verdiensten voor de stad Hoorn ontving de heer Toes de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn. In het kwartaalblad is een memoriam te lezen van de hand van Frans Zack.

Nieuwe boeken over Hoorns historische eilanden

Weel, Ton van
Pag. 158-159
Hoorn telt twee historische eilanden: het Oostereiland en het Visserseiland, wat eigenlijk een schiereiland is. Bij de Bas Baltusstichting staat de uitgifte van twee nieuwe boeken op stapel die deze historische Hoornse grond als onderwerp hebben.
Voor het boek over het Visserseiland tekende Huub Ursem, waarbij schrijver kon beschikken over uniek beeldmateriaal, afkomstig van oud-bewoners.
Het boek over de historie van het Oostereiland verkeert nog in de beginfase. De bedoeling is dat dit boek, van de hand van kunsthistoricus Willeke Jeeninga, in het voorjaar van 2012 zal worden uitgebracht.

Hoorns Teekengenootschap Debutade bestaat 145 jaar

Volten, Nancy
Pag. 160-161
Het is dit jaar 145 jaar geleden dat het Hoorns Teekengenootschap Debutade werd opgericht. Dit heuglijke feit werd gevierd met een expositie in de Nederlands Hervormde kerk in Blokker. Debutade werd opgericht in juni 1866 door stadstekenmeester H. Vorderman, samen met vier oud-leerlingen van de stadstekenschool. De officiële naam van de vereniging was toen Teekenkundige vereeniging onder de zinspreuk “Debutade”. Een naam die afkomstig is uit de Griekse mythologie, een verhaal over het ontstaan van de schilderkunst. De vereniging behoort nu tot één van de oudste tekenverenigingen van ons land. Nancy Volten beschrijft de historie van de vereniging waarbij ook Oud Hoorn-oprichter J.C. Kerkmeijer een belangrijke rol heeft gespeeld.

Verder in dit kwartaalblad

Junius sfeerimpressies, 1 juli 2011 (Foto-impressie Fotoclub Image, Hoorn)
De Gouden Eeuw in 3D
Lezingen seizoen 2011/2012
Jaarverslag 2010 Kerkmeijer-de Regt Stichting

Overige rubrieken

Voorwoord voorzitter Egbert Ottens
Van de bestuurstafel
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen en verval
Voorjaarsledenvergadering
Het documentatiecentrum van Oud Hoorn
Lezers schrijven
Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (3.80 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn