Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2007 nr.2   (juni)

kwartaablad Oud Hoorn 2007 - 2

Jaarletters van Hoorn

Appel, A.
Pag. 51-61
Ruim 50 jaar geleden deed de heer K. M. C. Zevenboom enig onderzoek naar de ijkletters van Hoorn. In het Westfries Museum te Hoorn had hij op messing gewichten, houten inhoudsmaten en houten ellematen jaarletters gevonden. Deze ijkletters werden een aantal malen vergezeld door complete jaartallen, steeds samen met het ijkmerk "Hoorn", bestaande uit een afbeelding van een jachthoorn met draaglint. Op dat moment adviseerde Zevenboom dat het goed zou zijn als nader onderzoek zou worden gedaan naar de Hoornse jaarletters. Het zou ruim 50 jaar duren voordat deze draad werd opgepakt, en wel door de heer A. Appel. De heer Appel heeft de in het Westfries Museum aanwezige voorwerpen onderzocht en uitvoerig beschreven. Allereerst voor het kwartaalblad van de Gewichten en Maten Verzamelaarsvereniging "Meten en Wegen" van december 2002. Vervolgens is nu dit artikel in een iets aangepaste versie in ons kwartaalblad afgedrukt.

Van de bestuurstafel

Ottens, Egbert
Pag. 62-65
In de vaste rubriek "Van de bestuurstafel" wordt op de eerste plaats aandacht geschonken aan het afscheid van twee bestuursleden. Het zijn Nelleke Huisman (secretaris) en Marjan Faber (bestuurslid) die tijdens de najaarsledenvergadering werden gehuldigd voor het vele werk dat ze voor de vereniging hebben gedaan. Ook wordt stil gestaan bij de koninklijke onderscheiding die Femke Uiterwijk in ontvangst mocht nemen. Op Koninginnedag werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit als waardering voor het vele werk dat ze voor de vereniging heeft verricht en nog altijd doet. Verder wordt o.a. aandacht geschonken aan het legaat dat mevrouw Groefsema-Molenaar aan de vereniging heeft geschonken.

Reclamekaartjes uit Hoorn

Wester, Karin
Pag. 66-69
Het Westfries Museum bezit een kleine collectie reclamekaartjes, waaronder een aantal die gedrukt zijn in opdracht van Hoornse bedrijven. Een reclamekaartje is een klein bedrukt kartonnen kaartje met een plaatje en een reclameboodschap. Met dergelijke reclamekaartjes wilden de middenstanders de aandacht vestigen op hun producten en leveringsmogelijkheden. Deze manier van reclamemaken speelde zich vooral af in de eerste helft van de 19e eeuw. Bekend zijn vooral ook de plaatjes die door Verkade werden uitgebracht. Deze plaatjes konden verzameld worden in speciale plaatjesalbums. De Verkade-albums werden uitgegeven tussen 1903 en 1940. Karin Wester beschrijft uitvoerig de reclameplaatjes uit de collectie van het Westfries Museum.

Het documentatiecentrum van Oud Hoorn

Stoffelen, Christ
Pag. 83-85
In de afgelopen maanden is er weer heel wat materiaal aan de collectie van de vereniging toegevoegd. Hierbij spelen zeevaarders als Le Maire, Schouten en Michiel de Ruyter een belangrijke rol. De beheerder van de collectie, Christ Stoffelen, beschrijft alle aanwinsten uitvoerig, vergezeld van de nodige interessante illustraties.

Lezers schrijven

Pag. 86-87
Op de achterzijde van het jubileumnummer stond het portret van de legendarische Arie Koning in monnikskleren. Dit portret en een eerdere oproep heeft heel wat teweeg gebracht. Diverse lezers grepen naar de pen om hun herinneringen aan deze unieke Hoornse figuur op papier te zetten. Mevrouw Willy Spel-Nannings had zelfs nog een unieke foto en bovendien ook een versje dat Arie Koning in 1956 in haar poëzie-album had geschreven.

Oostereiland

Lee, Jos van der
Pag. 88-90
Op dit moment is het Oostereiland volop in het nieuws, vooral ook daar men
niet goed raad weet met dit complex. In het kwartaalblad van december 2006 werd een artikel geplaatst van de hand van Rob de Knegt. Schrijver had enig onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het complex dat diverse functies heeft gehad. Jos van der Lee kwam vervolgens de nodige aanvullende informatie op het spoor. Zo kwam hij o.a. tot de conclusie dat het langgerekte pakhuis aan de noordkant van het Oostereiland niet in 1692 maar in 1699 van oud-burgemeester Jacob van Foreest door de Admiraliteit werd aangekocht.

Verder in dit kwartaalblad

De vertaling van de Kroniek van Velius komt eraan
Jubileumnummer officieel gepresenteerd

Overige rubrieken

Men vraagt ons
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (11.03 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn