Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2004 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 2004 - 4

Dominicus Sapma, 1586-1635. 'Bedienaar des goddelijken woords'

Knaap, J.P.H. van der
Pag. 147-156
Voor het septembernummer van het kwartaalblad schreef drs. J. P. H. van der Knaap een artikel over pater Jacobus Tyras (1593-1638). Deze minderbroeder was vele jaren in Hoorn actief om het geloof te verkondigen. Een tijdgenoot van Tyras was Dominicus Sapma (1585-1635): een dominee, gehard in de godsdiensttwisten tijdens het begin van de gouden eeuw. In dit nummer beschrijft Drs. Van der Knaap nu het leven van Sapma in Hoorn en ook ver daar buiten. Want Sapma was ook actief in o.a. Antwerpen, Waalwijk, Amsterdam, Dordrecht en Kampen. Ook was hij predikant in Friesland maar kon Hoorn niet vergeten. Hier was het dat hij in debat ging met de pastoor Jacob Tyras over de waarheid des geloofs en het Avondmaal.

Oud Hoorns huisdrukker 100 jaar: een terugblik. [Drukkerij Klaassen]

Zack, F.
Pag. 162-165
In december van dit jaar viert Drukkerij Klaassen het feit dat het bedrijf 100 jaar geleden van de grond werd gebracht. Het was de in Assen geboren Anne Posthuma die in 1904 aan het Grote Oost een drukkerij begon. Een van zijn werknemers was Johan Klaassen die het bedrijf voortzette nadat de heer Posthuma zich uit het bedrijf had teruggetrokken. Oud Hoorn maakte voor het eerst kennis met de grafische kwaliteiten van Drukkerij Klaassen na het faillissement van Drukkerij Edecea. Bij dit bedrijf werd vanaf de start het kwartaalblad gedrukt. Nu verzorgt Drukkerij Klaassen al weer vele jaren ons blad tot volle tevredenheid. Oud-typograaf Frans Zack verdiepte zich in de historie van dit 100-jarige drukkerijbedrijf en heeft zijn bevindingen op papier gezet.

Schenkingen in het documentatiecentrum

Stoffelen, Chr.
Pag. 166

Er werd hard gewerkt aan het Achterom. [Expediteur Jeurink]

Gulik, Jan van der
Pag. 167-170
In het verleden heeft Hoorn tal van expeditiebedrijven gekend. Gebr. Karel, De Hoornsche Boot, Wessemius, Groot en Tros om er maar een paar te noemen. In dit rijtje hoort beslist ook het bedrijf van Jeurink, vele jaren gevestigd aan het Achterom. De uit het Drentse Sleen afkomstige Geert Jeurink kwam in 1926 naar West-Friesland om als kaasmaker te gaan werken in Hauwert. In 1934 besloot hij iets anders te gaan doen en wist in Hoorn het transportbedrijf van Jan Kloet over te nemen. Vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog kwam het bedrijf van Jeurink tot grote bloei. Door gezondheidsproblemen zag Geert Jeurink zich in 1961 genoodzaakt zijn bedrijf over te doen aan P. Komen uit Medemblik. Jan van der Gulik schetst een interessant beeld van het transportbedrijf Jeurink.

Boekbesprekingen: Van Zoonen, 1852-2004, Het Park; Van der Klooster, 30 jaar Stadsherstel

Uiterwijk, F.
Pag. 182-183

Hoorn heeft er een fraai monument bij. [Oude Doelenkade 27]

Zack, F.
Pag. 184
De Vereniging Oud Hoorn reikt jaarlijks een onderscheiding uit aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van monumentenzorg dan wel de geschiedschrijving. Op zaterdag 16 oktober j.l. werd de onderscheiding tijdens de najaarsledenvergadering uitgereikt aan de heer Klaas Bakker uit Wognum. De heer Bakker is eigenaar van het roemruchte pand Oude Doelenkade 27 dat door hem werd omgetoverd van een bouwval tot een zeer gewaardeerd monument.

Weet je nog wel? (over kleurrijke Horinezen)

Urban, C.
Pag. 186-188

Verder in dit kwartaalblad

Werkgroep micromilieu binnenstad
Kerkmeijer-De Regtstichting
Jaarverslag Vereniging Het Carillon
Inhoudsopgave 2004

Overige rubrieken

Van de bestuurstafel
Lezers schrijven
Men vraagt ons
Stadsbeeld, restauraties, wijzigingen, verval
Hoe Hoorn veranderde

Bekijk of download de PDF versie (13.40 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn