Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 1993 nr.2   (juni)

kwartaablad Oud Hoorn 1993 - 2

Standbeeld Jan Pieterszoon Coen 100 jaar geleden 'op heilige grond' onthuld

Zoonen, A. van
Pag. 44-46
Groot feest in Hoorn op 30 mei 1893

Honderd jaar geleden, op 30 mei 1893, werd op de Rode Steen in Hoorn het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen onthuld.
A. van Zoonen beschrijft in bijgaand artikel hoe het plan tot oprichting tot stand kwam en hoe de voorbereidingen vanaf 1884 verliepen.
Een pleidooi voor Coenfeesten in 1887

Op woensdag 9 januari 1884 vergadert de in 1871 opgerichte 'Vereeniging voor Volksvermaken' in 'Het Park'. Ze bespreekt de festiviteiten ter gelegenheid van de opening van de spoorweg Zaandam-Hoorn. In de rondvraag stelt onderwijzer Bakker van de school voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat aan de vergadering voor om in 1887 de 300ste geboortedag van Coen met 'een blijvend aandenken' te vieren en de contributies van 1885 en 1886 daarvoor te bewaren. Voorzitter Aghina, stadsheelmeester en Hoorns manusje van alles (1), voelt voor het... lees verder >>

Schoolvoorbeeld van emancipatie: Nel de Beer viste 12 jaar lang met Arend mee op de Hoorn 20

Dorleijn, Peter
Pag. 47-49

Een Hoorn-huis in Utrecht. (betreft J.C. Altorffer)

Lansdaal, Herman
Pag. 50-51

De Appelhaven met de kaaspakhuizen

Lansdaal, Herman
Pag. 52

De historie van pand Turfhaven 8: aanvullend onderzoek

Diemen, Petra van
Pag. 53-54

Marie Elise Loke de eerste vrouwelijke lector in ons land

Lansdaal, Herman
Pag. 55

De portretschilders: enkele aanvullingen op 'Hoornse schilders in de 17e eeuw'

Brozius, John R.
Pag. 56-59
(zie ook Caroline Hom in Oud Hoorn 14, 1992/3, pg. 103-108)

Schepen op gevelstenen

Blom, O.
Pag. 60-61

Boekbesprekingen: C. Boschma-Aarnoudse, Sint Pietershof te Hoorn. / W. Jeeninga: 't Rooie Dorp (Venenlaan)

Saaltink, H.W.
Pag. 73-75
Boekbesprekingen:
- C. Boschma-Aarnoudse, Sint Pietershof te Hoorn: bedelnap en preuve, kruisheren en proveniers aan het Dal. Hoorn, 1993
- W. Jeeninga: 't Rooie Dorp.: de geschiedenis van 32 arbeiderswoningen aan de Venenlaan te Hoorn. Hoorn, 1993

Bekijk of download de PDF versie (13.84 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn