Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 1992 nr.2   (juni)

kwartaablad Oud Hoorn 1992 - 2

Kees Winkler: een Hoornse jongen die dichter werd

Lansdaal, Herman
Pag. 50-54

Drossaart van Dusseldorp, het bestuurslid dat geen bestuurslid was

Hoogeveen, Leo
Pag. 58-59
(zie Oud Hoorn 1992/4, pg. 171) Geschiedenis Oud Hoorn (1)

Gedempte Turfhaven 2: De koning van Schotland

Diemen, Petra van
Pag. 60-64

Nieuwe fase restauratie Het Huis Verloren voltooid

Baltus, J.M.
Pag. 65-66
(zie Oud Hoorn 14, 1992/3, pg. 126)

Hoornse schilders in de 17e eeuw: 2. De stillevenschilders

Hom, Caroline
Pag. 67

Geschiedenis Oud Hoorn 1 (1/3)

Hoogeveen, Leo
Pag. 71
Nadat ik in het vorige nummer een en ander heb verteld over de voorgeschiedenis van Oud Hoorn, hoop ik in de drie overige nummers in dit jubileumjaar aandacht te besteden aan de geschiedenis van onze vereniging in de afgelopen 75 jaar. Het verhaal zal geenszins een uitgediepte en afgeronde studie worden, maar meer een inventariserend karakter dragen. Nooit eerder is de geschiedenis van Oud Hoorn op papier gezet, maar ik hoop hiermee materiaal aan te dragen voor verder onderzoek.

Oprichting
In zijn jaarverslag van het Westfries Museum over 1915 formuleerde secretaris Brouwer voor de zoveelste maal zijn zorgen over het behoud van oude panden.
“Mochten wij meermalen aanleiding vinden om in onze jaarverslagen te spreken van de bijzondere zorg van ons gemeentebestuur voor het onderhouden en herstellen onzer antieke stedelijke gebouwen, en daarbij den wensch... lees verder >>

Geschiedenis Oud Hoorn 1 (1/3)

Hoogeveen, Leo
Pag. 73
“Nogmaals komt ter sprake den door den heer Kerkmeijer geuiten wensch om alhier op te richten eene vereeniging tot behoud van antieke bouwwerken. De voorzitter vraagt of de heer K. na zijn artikel in de Hoornsche Courant bewijzen van instemming heeft ontvangen. De heer K. antwoordt: ja, meerderen, een 50 tal, onder welke ook van personen buiten Hoorn. Hij zou dus willen doorgaan en de vereeniging stichten; dan is er althans een lichaam dat in deze diligent kan zijn”. Maar burgemeester De Jongh probeerde het nog een keer: “De voorzitter vraagt of het nu wel het goede tijdstip is. Enkele leden antwoorden bevestigend, andere ontkennend. De heer K. blijft bij zijn gevoelen dat men moet doorgaan om klaar te zijn als er betere tijden aanbreken. Men besluit daarom dat onze Commissie te samen met het Teekengenootschap ‘Debutade’ eenen vergadering... lees verder >>

Geschiedenis Oud Hoorn 1 (3/3)

Hoogeveen, Leo
Pag. 75
De minimum contributie wordt bepaald op 1 gulden.
Bij koninklijk besluit van 15 november 1917 werden de statuten goedgekeurd.
De commissie bleef aan als voorlopig bestuur tot aan de tweede ledenvergadering op 21 december 1917. In het eerste bestuur werden gekozen:
Johan Christiaan Kerkmeijer (42), leraar tekenen aan de Rijks H.B.S.;
Maarten Storm (53), schilder;
Jacob Faber (49), gemeentearchitect;
Adrianus Brouwer (61), secretaris Westfries Museum;
Leonardus Antonius Roozen (35), kapelaan;
Gerhard Heinrich Lückens (35), stucadoor;
Klaas Zijp (33), houthandelaar.
Kerkmeijer werd president, Faber vice-president, Roozen eerste secretaris, Brouwer tweede secretaris, Storm Penningmeester en Lückens archivaris.

De Bouwplancommissie
Naar aanleiding van de dreigende sloop van de panden aan het Breed en Onder de Boompjes in 1916 was de commissie van toezicht... lees verder >>

Bekijk of download de PDF versie (15.18 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn