Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 1980 nr.3   (september)

kwartaablad Oud Hoorn 1980 - 3

Het Kleine Noord

Hoogeveen, Leo
Pag. 41-44

Monumentenzorg in de 19e eeuw

Saaltink, H.W.
Pag. 46-48
Bij de voorbereiding van de tentoonstelling, gewijd aan de geschiedenis van de Oosterpoort - reeds besproken in een eerder nummer van "Oud-Hoorn" - kwam een brief aan het licht, die een aardige kijk geeft op wat men zo’n 120 jaar geleden onder monumentenzorg verstond. Bovendien zijn stijl en inhoud van dit epistel zo typisch voor de patriarchale geest van het 19e-eeuwse Hollandse regentendom, dat we niet konden nalaten dit stukje vaderlands proza uit 1861 in zijn geheel weer te geven. Daarbij is het wellicht niet ondienstig het geheel van een korte inleiding te voorzien.

Het schrijven is afkomstig van een zekere G.M. van der L. en gericht aan de Hoornse notabele, Dirk van Akerlaken, op dat moment president van de Arrondissementsrechtbank. Onderwerp is de gevreesde afbraak van de Oosterpoort. De briefschrijver vraagt van Akerlaken te... lees verder >>

Over de panden van Vereniging Oud Hoorn. (betreft Breed 12)

Graaf, A. de
Pag. 52-54
(zie ook H.W. Saaltink in Oud Hoorn 4, 1982/4, pg. 76-79)

Beschermd stadsgezicht: hoe zit dat nou in elkaar? (3)

Dijkstra, J.L.N.
Pag. 53-54
zie ook J.M. Baltus in Oud Hoorn 1, 1979/3, pg. 41-42)

Bedelarij en een bedelaarswerkhuis

Kaag, Bert
Pag. 56-58

Van drie molens en een stoomgemaal (Oosterpolder

Korpershoek jr., K.
Pag. 59-63
(ook in Molenpost 8, 1981/4, pg. 22-25)

Bekijk of download de PDF versie (6.95 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn