Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 1979 nr.4   (december)

kwartaablad Oud Hoorn 1979 - 4

Kerkplein 38: schoolgebouw uit 1911 valt onder de slopershamer

Hoogeveen, Leo
Pag. 58-62
(zie Oud Hoorn 2, 1980/1, pg. 13, en zie ook Jan Onstenk in Oud Hoorn 4, 1982/2, pg. 34)

De lijnbanen van Hoorn

Korpershoek jr., K.
Pag. 63-66

De Chronijck van Klaas van Voorst - De dood slaat toe

Onstenk, J.M.
Pag. 67-69
In zijn Chronijk van Hoorn, die van 1629 tot april 1826 loopt (vijf delen handgeschreven in het Stadsarchief) meldt Klaas van Voorst uit 1656 onder meer het volgende: "De Pestziekte in 't jaar 1654 in dit quartier reeds begonnen maar zederd niet geheel weg maar wat verflauwt, begon in deze zomer of nazomer zig sterk te verheffen, en kwam ook in deze stadt zoo sterk te graseren (=woeden, heersen), dat na gissing storven hier in dit jaar bij de vier duijzent Perzoonen. Bijzonder in de nazomer woedde die Pestziekte hier in deze stadt vreeselijk swaar. Het maakte eene zoo groote stremming in alles, dat alle Neringen, koopmanschap en hanteeringen genoegzaam stil stonden, want men had dagelijks niet anders te doen dan zieken te troosten en te helpen, de overleedenen ter aarde te bestellen en zich zelven mede tot sterven te bereijden".

Geveltypen in Hoorn: een aanzet tot inventarisatie

Baltus, J.M.
Pag. 71-75

Over de panden van Vereniging Oud Hoorn. (betreft Bierkade 10)

Graaf, A. de
Pag. 75-76

Stadswapens in Hoorn's dreven (3)

Dijkstra, J.L.N.
Pag. 79

Bekijk of download de PDF versie (7.88 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn