Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2021 / 1   blz. 9 - 13

Morgen gaat het weer beter …

Auteur: Holman, C.

Met behulp van het dagboekje dat Tiny Pater (1928-2014) bijhield in 1947 toen zij als verpleegkundige in het Sint Jansgasthuis werkte en besmet raakte met tyfus, weet Holman een prachtig tijdsbeeld te schetsen van de naoorlogse jaren. Het rooms-katholieke leven in haar ouderlijk huis en in het ziekenhuis, de gang van zaken als je een besmettelijke ziekte opliep en allerlei wetenwaardigs over Hoorn komen aan de orde.


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn