Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2020 / 4   blz. 188 - 196

Van Gorredijk naar Hoorn

Auteur:  Lodde-Tolenaar, R.

Nadat In Koggenland, kwartaalblad van de afdeling Oostelijk West-Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging vorig jaar een aanzet was gegeven door Janna Chun-Selie, heeft Rita Lodde verder gezocht naar verwantschappen van Hoornse middenstanders. Nakomelingen van Jolle Eiles Buitenhof en Aukje van den Berg uit Gorredijk in Friesland blijken aan het einde van de 18de eeuw in Hoorn te zijn terechtgekomen. Het verhaal dat volgt laat de relaties zien tussen bekende Hoornse familienamen uit de middenstand als Van Wijk, Eilander, Waerts, Osinga, Jonkman, Lückens, Boedijn.

 

Verder nog Kermisfoto op een metalen plaatje (hoe een oude ferrotypie zijn geheimen prijsgeeft), Trudy de Rooij-Fikke bedankt (necrologie), Wat wil ik vroeger worden (themawandeling van de Werkgroep Educatie) en de vaste rubrieken Schenkingen aan Oud Hoorn, Lezers schrijven, Stadsbeeld en Verleden en Heden.


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn