Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2020 / 1   blz. 22 - 27

Stenen van herinnering voor het Huis van de Levenden

Auteur: Lodde-Tolenaar, R.

In de tuin van het Westfries Museum liggen twee stenen met een Hebreeuwse tekst, die afkomstig zijn van de voormalige Joodse begraafplaats aan de Westersingel. Dit artikel behelst een verslag van het onderzoek naar de geschiedenis van die begraafplaats, wat er in de loop van de tijd met de graven gebeurd is, wat de achtergrond van de desbetreffende stenen is en een toelichting bij de tekst op de stenen. Aan het einde van haar verhaal doet Rita een oproep om bij gelegenheid van dit jubileumjaar n.a.v. 75 jaar bevrijding ook aan deze geschiedenis een blijvende herinnering mogelijk te maken in de vorm van een gedenkteken.


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn