Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (4.64 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2019 / 4   blz. 174 - 205

De dageraad en gouden eeuw van de Hoornse boekhandel

Auteur: Brozius, J. en Groot, A.

Wie waren na de uitvinding van de boekdrukkunst in het midden van de vijftiende eeuw de eerste boekdrukkers, boekbinders en boekverkopers in Hoorn? Waar kwamen zij vandaan? Wat voor soort werk drukten zij? Waar hadden zij hun winkel of werkplaats in de stad? Ondanks het gegeven dat de titels van de in Hoorn uitgegeven boeken wel al langer bekend waren, kon niemand met enige mate van zekerheid aangeven hoe en waar het gilde van de boekdrukkers en aanverwante beroepen in de dagelijkse praktijk werkzaam was. In die leemte is nu voorzien. Op verzoek van de jubilerende publicatiestichting is door John Brozius en Anton Groot uitgebreid archiefonderzoek gedaan om antwoorden te vinden op bovenstaande vragen. Zelfs een korte samenvatting van al hun bevindingen voert in dit bestek te ver. Het rustig tot u nemen van het verhaal levert heel veel kennis op!


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn