Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bekijk of download de PDF versie (7.01 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

Kwartaalblad 2018 / 1   blz. 14 - 29

Monumenten verbinden met de toekomst

Auteur: Iersel, Frans van

Een van de onderdelen van de viering van het eeuwfeest van Oud Hoorn vormde de lezing van Frans van Iersel (voormalig bestuurslid, nu erelid) over de geschiedenis van onze vereniging. De monumentale binnenstad is alles bepalend geweest voor de situatie van Hoorn aan het begin van de eenentwintigste eeuw en de rol van onze vereniging om dat zo te houden is cruciaal geweest. Frans licht de grote lijnen van het beleid van Oud Hoorn toe en geeft aan het einde van zijn overzicht ook nog enkele wenken mee voor de toekomst: de monumenten van onze eigen tijd kunnen meehelpen Hoorn ook voor de toekomst een monumentale en sterke stad te laten blijven.


 

  Terug naar vorige pagina

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2021, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn