Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2023 nr.1   (maart)

kwartaablad Oud Hoorn 2023 - 1

De oorlogsbrieven van Hans Reintjes

Lansdaal, A.,
Pag. 4-9
Bij de voorplaat De kledingzaak van Hans Reintjes  op het Grote Noord als opmaat voor het artikel over zijn oorlogsbrieven. Hans Reintjes (geboren 25 juli 1907 in Buschhausen, nu Oberhausen geheten) kwam begin dertiger jaren in Hoorn terecht en opende  een kleermakerij op het Grote Noord. Hij trouwde in 1937 met Catharina Feller (van de zaak in huishoudelijke artikelen op het Grote Noord). In 1944 kreeg Hans een oproep om zich te melden bij het Duitse leger. Over zijn  belevenissen schreef  hij brieven aan zijn vrouw in Hoorn. In september van datzelfde jaar ontvangt zijn vrouw de laatste brief en hoort een week later dat hij bij gevechten in de buurt van Wageningen is gesneuveld.

Kinderkolonie Veenhuizen, de levensgeschiedenissen van Hoornse weeskinderen

Baan, P. van der,
Pag. 10-13
In 1825 werd een 50-tal weeskinderen uit Hoorn e.o. naar de kinderkolonie in het verre en barre Drenthe gestuurd, tot grote woede van veel inwoners van Hoorn (zie hiervoor Oud Hoorn 2022.2). In dit vervolgverhaal van Peter van der Baan lezen we over hoe het verder is gegaan met een aantal deze kinderen, onderweg, in Veenhuizen en later na hun ontslag uit de kinderkolonie.

Hoorn open stad, de invasie van de Russen en Engelsen in Noord-Holland in 1799

Schaake, A.
Pag. 14-17
De vraag die Arnoud Schaake wil beantwoorden is hoe het Hoorn verging in 1799, toen de Russen en de Engelsen Noord-Holland binnenvielen bij Camperduin in een poging de Franse legers terug te dringen. Hun  uiteindelijke doel was de val van de Bataafse Republiek en het herstel van het stadhouderlijk gezag en het huis van Oranje om via die weg de macht van de Fransen in te perken. De kuststreek wordt zwaar getroffen door het oorlogsgeweld, in Hoorn valt het allemaal wel mee.

Jonkheer mr. Pieter van Akerlaken, een leven in dienst van de gemeenschap

Lansdaal, A.,
Pag. 18-21
Een derde verhaal in dit nummer over de eerste helft van de 19e eeuw. De uit een regentenfamilie stammende Pieter van Akerlaken (1792 - 1862), advocaat, burgemeester van Hoorn, lid van de Tweede en de Eerste kamer en actief in vele andere bestuurlijke functies ontwikkelde zich tot een van de invloedrijkste burgers van Hoorn in zijn tijd. Zijn ouderlijk huis stond op het Grote Noord in het pand, waarin nu boekhandel  Stumpel gevestigd is. De beschrijving van zijn leven geeft ook een mooi inkijkje in de politiek in Hoorn in die tijd.

Van Pottebacker tot Carbasius, de 16e eeuwse herkomst van het Hoornse geslacht Carbasius

Leek, B.
Pag. 22-25
Dat leden van de familie Pottebacker zich met de naam Carbasius gingen tooien, is bekend. Waar die familie vandaan kwam, is uitgezocht door een genealoog van een landelijk tijdschrift: niet uit Medemblik, zoals  verondersteld werd, maar gewoon uit Hoorn. Wie het gehele artikel met voetnoten en literatuurverwijzingen wil lezen, kan daarvoor terecht op de site van Oud Hoorn. Klik hier.

Iepenga, een gerenommeerd Hoorns bedrijf

Lansdaal, A.,
Pag. 26-27
In de serie over Hoornse middenstanders deze keer het Elektronisch Installatie Bureau Iepenga, rond 1900 opgericht door Jacob Iepenga en in 2005 noodgedwongen opgeheven. Een verhaal over het electriciteitsnetwerk en de consumentenelectronica.

Een bijzondere tegel, de Hoornse kabelwacht

Ottens, E.,
Pag. 28-29
Een met recht bijzondere tegel, die via een schenking in handen is gekomen van de vereniging Oud Hoorn. De tegel is uitgegeven als beloning voor de ‘kabelwachters’, een naam die verwijst naar het 1942, toen vele Horinezen gedwongen werden door de Wehrmacht wacht te lopen langs de spoorlijn Hoorn – Medemblik, nadat er in december 1941 en de maanden daarna kabels waren doorgeknipt.

Drie generaties Veld, schoenmakers op de Ramen

Iersel, F. van,
Pag. 28-29
Tussen 1936 en 2002 zijn van talloze Horinezen de schoenen hersteld in het fraaie pand aan de Ramen op de hoek van de Duinsteeg. Genealogie en geschiedenis in een verhaal over een schoenmakersfamilie.

Je moet genieten van mooie momenten, interview met Betty van Dijk – Broer

Lansdaal, A.,
Pag. 34-37
Elisabeth van Dijk uit Nibbixwoud (1920), de tweede van negen dochters, kreeg verkering in Hoorn, trouwde in 1954 en heeft daarna het grootste deel van haar leven in de Wabenstraat gewoond, alvorens zij in Westerhaven haar laatste jaren sleet. Wel en wee van een ‘gewone burger’, maar tevens een beeld van het leven in Hoorn in de vorige eeuw. Kort geleden is Betty op 102-jarige leeftijd overleden.   Verder in dit nummer een aantal vaste rubrieken: (pg. 38-39) Waar kijken we naar? het Westfries Museum vertelt over de schuttersstukken van Jan Albertsz Rotius.(pg. 40-43) de aankondigingen van de zomerwandelingen van de vereniging Oud Hoorn(pg. 44-45) aankondiging van twee nieuwe boeken, biografieën van Adrianus Cyriacus Bleijs, architect in Hoorn en Amsterdam, en Maximiliaan de Hénin de Liétart, graaf van Boussu, de man van de verloren slag op de Zuiderzee.... lees verder >>


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2023, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen Kennisbank, Gerard van Stijn