Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kwartaalblad 2019 nr.3   (september)

kwartaablad Oud Hoorn 2019 - 3

Bij de voorplaat

Pag. 117
Het beroemde affiche uit 1918 van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht siert de omslag van dit
nieuwe nummer van Oud Hoorn. Tevens vormt het de opmaat voor het openingsartikel.

100 jaar vrouwenkiesrecht

Posthumus S. en Iersel, F. van
Pag. 120-126
De Hoornse Kee Groot heeft aan het bereiken van deze belangrijke verworvenheid in ons democratisch bestel een grote bijdrage geleverd, aldus de beide auteurs. Zij beschrijven niet alleen het leven van Kee en het gezin waaruit zij voortkwam, maar concentreren zich uiteraard voornamelijk op de stuwende kracht van Kee in de beweging voor vrouwenkiesrecht. Met haar alter ego Marijtje, een Westfriese boerin, wist zij menige zaal met toehoorders achter haar plannen te krijgen door ‘gewone vrouwen’ aan te spreken.

Ontheiliging van kerkelijke kunst door een leerlooier

Schrickx, C.
Pag. 127-132
Een voorlopig verslag in woord en beeld van de recente opgravingen aan de Westerdijk in Hoorn, waar de restanten van een leerlooierij aangetroffen werden, die dateert uit de 16 e en 17 e eeuw. De auteur doet ook verslag van de naspeuringen in de archieven naar deze plek. Een bijzondere vondst vormen de kalkstenen sculptuurresten, die waarschijnlijk afkomstig zijn uit de kerken (de Grote Kerk?) en kloosters die na 1572, toen Hoorn de zijde van Willem van Oranje koos en vele kerkelijke eigendommen kapot geslagen werden, als materiaal voor de leerlooiers dienden. Kalk is een
onmisbare grondstof bij het looien van huiden.

Oudhollandse markt

Holman, C.
Pag. 133-137
‘Citymarketing avant la lettre’ noemt de auteur de kern van zijn bijdrage. Je stad op de kaart zetten is een onderdeel van de pogingen om meer toeristen naar bijvoorbeeld Hoorn te krijgen. Dat gebeurt niet alleen nu, in 2019, maar werd ook al toegepast in de zestiger jaren van de vorige eeuw, toen op de Rode Steen een Oudhollandse markt werd georganiseerd. Ontstaan en verloop van dit initiatief worden uitgebreid besproken. De bezoekersaantallen waren in 1964 nog niet in overeenstemming met het hoge ambitieniveau, maar daar zou weldra verandering in komen (zie de komende aflevering).

De knalgassers van het Groote Noord

Rijswijk, H.
Pag. 138-141
Na het vertrek van de Duitsers ontstonden er spontaan in bijna elke straat feesten, bevrijdingsrevues of toneelvoorstellingen. Een van die bevrijdingsrevues op het Groote Noord, met als onderdeel ‘knalgas’ heeft geleid tot het ontstaan van de toneelclub ‘de knalgassers’. Het wel en wee van die club wordt door de auteur beschreven, wat tegelijk ook een tijdsbeeld oplevert van de naoorlogse jaren. Waarschijnlijk is de club in de loop van 1947 een stille dood gestorven.

Drie centen duurder, vijf centen beter

Ooms, W.
Pag. 143-146
Een interview met Renze van de Berg van de voormalige brood en banketbakkerij ‘De Drie Kronen’ op het Breed/ hoek Achterom levert niet alleen een boeiend portret op van bakker Van de Berg, maar laat ook zien hoe met hard werken een reputatie werd opgebouwd: de banketstaven en vooral de Hoornse Sprits hadden een grote bekendheid. Het artikel besluit met de herinneringen van Frans van Iersel, een van de vroegere medewerkers in de bakkerij.

Kleine Oost 34 en 36

Hendrikx, A.
Pag. 150-154
Dit artikel geeft een inkijkje in de werkzaamheden van de werkgroep ‘Hoorn, Huizen, Straten, Mensen’, die onderzoek doet naar de bouwgeschiedenis van panden in de binnenstad van Hoorn. Het verslag van het onderzoek in de archieven levert niet alleen gegevens op over de gebruikers en eigenaren, maar ook over de verschillende functies die de panden gehad hebben: van grutterij tot illegale telefooncentrale en het kloppende hart van de vrouwenbeweging in Hoorn. Voor de geschiedenis van ook allerlei andere panden heeft de vereniging Oud Hoorn het Hoorns Documentatie Systeem in het leven geroepen. Zie hiervoor de website.

Verder in dit nummer

Een verslag van de voorjaarsledenvergadering, en de vaste rubrieken ‘Het documentatiecentrum van Oud Hoorn’, ‘Stadsbeeld’ en ‘Verleden en heden’ completeren dit nummer.

Bekijk of download de PDF versie (5.97 MB - Opent in nieuw venster)


NB Alleen artikelen ouder dan een jaar zijn beschikbaar in het PDF formaat!
Download hier de gratis Acrobat PDF Reader.Bekijk ook: Auteursrechten

 

 

Leden van de Vereniging Oud Hoorn ontvangen het Kwartaalblad op het huisadres. Losse nummers, voorzover voorradig, zijn verkrijgbaar gedurende de openingsuren van het Oost-Indisch Pakhuis.

Kwartaalbladen t/m 2000 prijs per stuk € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor leden € 4,50
Kwartaalbladen 2001 tot nu, prijs voor niet-leden € 6,00

Vrijwel alle kwartaalbladen zijn in te zien in ons archief in het Oud Hoorn verenigingsgebouw.
Kwartaalblad index 1979 t/m 2004, Arie van Zoonen
Samenvattingen 2002-2013, Frans Zack
Samenvattingen 2014-2022, Ben Leek
PDF versies 1979-2009 en database artikelen beeldbank, Gerard van Stijn