Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: 75 Jaar Sinfonia in West-Friesland -

75 Jaar Sinfonia in West-Friesland


Auteur
Boer, Ypie de
Uitgever
Verenigd Hoorns Orkest Sinfonia
Jaar
2004
Prijs
€ 12,00


Het verhaal van Sinfonia dat vroeger V.O.P. orkest heette. In 1948 zijn naam veranderde in Hoorns Orkest Sinfonia. In 1951 het Verenigd Hoorns Orkest Sinfonia werd. En waarin opgingen: Het orkest van Sappho uit Hoorn, Apollo uit Edam en Crescendo uit Enkhuizen.


V.O.P. TER EERE !

'Voor Ons Plezier!'
't Was de leus die u leden - Minnend de Muze - te samen verbond;
Die u bij studie moest sterken en stalen,
Die u bij tegenslag krachtiger vond!

Voor uw plezier hebt ge samen geofferd,
Strevend naar schoonheid in klank en in maat:
Vol van verlangen steeds beter te geven,
Vond gij het peil, waar ge heden op staat.

Voor uw plezier, hebt gij - leider en leden -
Ons tot plezier, en ten dienste gestaan:
Wist gij in klank of in klaat'rende vreugde,
Ons in de ban van uw kunnen te slaan.

Moge dan morgen uw avond van eere
Zijn - tot een dank van heel 't Roomsche gezin!
Strekken tot stem en tot breeder waardeeren:
Voor ons plezier - en - tot hooger gewin!