Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Van Koffijhuis tot Theater -

Van Koffijhuis tot Theater


Auteur
Zoonen, Arie van
Prijs
€ 24,95


VAN KOFFIJHUIS TOT THEATER Kroniek van Schouwburg Het Park. Ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comedin in Hoorn.

Jubileumboek van Schouwburg Het Park ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan op 18 november 1994.

ISBN 90-9007365-5 - 1994


Op 24 mei 1839 werd Lodewijk Dankelman, "koffijhuishouder" te Hoorn, bekeurd, omdat hij in gebreke was gebleven de rijks- en stedelijke accijns en opcenten op sterke drank te betalen. Dankelman was eerder dat jaar begonnen met een koffiehuis in zijn woning aan het Achterom.

Achter zijn huis liep een zeer uitgebreide tuin tot aan de Westerdijk. In die tuin bouwde hij dertien jaar later een kolfbaan die hij geschikt maakte voor het geven van toneeluitvoeringen en die hij - samen met de omgeving - aanduidde als "het Park".

Hier vonden nu verspreid over het gehele jaarvoorstellingen plaats. Voordien was Hoorn aangewezen geweest op rondreizende gezelschappen die hun eigen tent meebrachten en die alleen tijdens de kermis optraden op het Doelenplein, de Rode Steen of de Ramen.

Dit boek begint daarom met een overzicht van theatrale gebeurtenissen die al vanaf het ontstaan van Hoorn tijdens de jaarmarkt, die tot kermis werd, voorkwamen en tal van bezoekers trokken.

Daarna worden de ontwikkelingen en evenementen beschreven, die vooraf gingen aan de bouw van Schouwburg Het Park, waarin op uitgebreide wijze het landelijk podiumaanbod te zien is. Zo is ook de geschiedenis van het optreden van Nederlandse theatergezelschappen in een schouwburg "in de provincie" te volgen.

Het werk wordt afgesloten met een overzicht van het gebruik van Het Park door verenigingen en als Zaadbeurs. Met de vele illustraties, de kadastrale overzichten en uitgebreide aantekeningen is een aantrekkelijk lees-, kijk- en naslagwerk ontstaan over een nog vrijwel onbekend terrein van Hoorns historie.

(tekst binnenvoorkant stofomslag)