Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: De Gekroonde Karper - Kerkstraat 1

De Gekroonde Karper

Kerkstraat 1


Prijs
€ UITVERKOCHT; niet meer leverbaar


Een gevelsteen met een gekroonde vis. In Hoorn noemt men deze steen in de wandeling "De Gekroonde Karper", hoewel deze geen nauwkeurige weergave vormt van een karper. Heeft hier gewoond een handelaar in zoetwatervis of een zoetwaterviskweker wel of niet tevens beheerder of eigenaar van "kuilen", z.g. natuurlijke visbewaarplaatsen voor levende vis? Denk hierbij aan de nog bestaande Hoornse straatnaam de "Kuil" en het havenwater de "Karperkuil" en het meertje, waarschijnlijk een wiel of waal, ook wel de "Karperkuil" geheten langs de dijk bij Scharwoude. De veronderstelling, dat dit huis op enigerlei wijze met visserij of vishandel te maken zou hebben gehad, zou versterkt kunnen worden door de aanwezigheid van de twee klauwstukken van de kopgevel in de vorm van een vis. In ieder geval duidde een vis als uithangteken al op een aan de visserij verwante activiteit.

Van de karige rijkdom aan gerechten van het dagelijks voedselpakket maakte vis een belangrijk deel uit. Zoetwatervis werd vroeger - behalve zoutwatervis, daaronder vooral de haring - veel gegeten. Vis was in het algemeen ook goedkoper dan vlees van vee. Vooral de gewone bevolking van de stad at zoetwatervis. De laatste zelfs goedkoper wegens de kortere afstand tussen vangst- en verkoopplaats, alsmede door het grotere aanbod door vele kleinere aanbieders. Bovendien kon men als men wilde veel gemakkelijker zelf beschikken over deze vis in de vele omliggende plassen en wateren van het, zeker in Holland, nog gebrekkig ontwaterde land.

Een andere reden, dat er verhoudingsgewijs meer vis werd gegeten dan nu, was het gevolg van het verbod der Rooms-Katholieke kerk om 's vrijdags en in de vastentijd ander vlees dan alleen dat van vis te nuttigen.