Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Inden Ostevarer -

Inden Ostevarer


Prijs
€ UITVERKOCHT; niet meer verkrijgbaar


In het benedenfries is de steen "In den Ostervarer" van 1616 te vinden. "Ostervaarders" waren zeilschepen, die van de 16e tot in de 18e eeuw door de Sont op de Oostzeelanden (Baltische landen) voeren. Eerder, sinds de 12e eeuw tijdens het Hanzetijdperk al waren het vooral de koggeschepen, die op deze landen voeren. Op de heenweg vervoerden zij haring en zuivelproducten en vanuit Spanje en Portugal zeezout naar deze landen. Op hun retourvaart waren zij beladen met tarwe, rogge en gerst voor het toen dagelijkse voedselpatroon van brood en graanpap. Ook het daarbij genuttigde bier werd in grote hoeveelheden meegebracht.Het meest gebruikte scheepstype op de "Oostervaart" was het fluitschip, waarvan hier als variant de "lange fluit" is afgebeeld. Een fluit is een niet of licht bewapend schip, dat daardoor besparing aan gewicht opleverde. Een verhoudingsgewijs smalle romp, ronde achtersteven, de vorm van het roer en het diepe "verwulf", de laadruimte, waren kenmerken van de fluit. Ook een minder ingewikkelde tuigage, een soort laadluik in de achtersteven even boven kadehoogte en een geringe diepgang maakten het schip handelbaarder en voor meer doeleinden geschikt. Daardoor kon vlak aan de wal van minder diepe wateren geladen en gelost worden. Ook kon met een kleinere bemanning worden volstaan. Veel doopsgezinde schippers bevoeren het schip, aangezien de vaart op noordelijk Europa, geen of minder bewapening vereiste wegens het geringere gevaar van piraterij e.d. Wegens de geringe bemanning voeren de schepen vaak in familie-eigendom met gezins- of andere familieleden als (een deel van de) bemanning.De ontwikkeling van dit scheepstype was een Hoornse aangelegenheid geweest. Vooral door investering van eigen geld en kennis van scheepsbouw van de Hoornse reder en koopman Pieter Jansz., meestal Liorne genoemd, kon het eerste fluitschip in 1595 van een Hoornse werf van stapel lopen. Het werd het meest gebouwde schip, ook internationaal, tijdens de 17e en 18e eeuw voor de Europese wateren.