Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Man met cape -

Man met cape


Prijs
€ UITVERKOCHT; niet meer leverbaar


Gevelsteen afkomstig van de in 1871 gesloopte Koepoort (singelzijde). Heeft in het midden van de gevel gezeten vergezeld door twee koeien aan weerzijde.

Van lang niet alle stenen kan de betekenis worden verklaard wegens gebrek aan of (nog) niet voorhanden zijnde historische gegevens. Het is dan vaak gissen aan de hand van de uitbeelding of eventueel op de steen vermelde tekst wat de betekenis ervan is. Op deze steen ziet men een in hoogreli�f staande mansfiguur, bijna frontaal, met los opengeslagen mantel en hoed en een onbekend voorwerp in de hand. Een geldbuideltje? Zo ja, dan stelt de figuur iemand voor, die met geldzaken te maken heeft. Welke de financiële functie van de man dan kan zijn is slechts gissen. De steen is afkomstig uit de gevel aan landszijde van de in 1871 gesloopte Koepoort. Thans staat de steen opgesteld in de binnenplaats van het Westfries Museum.