Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Atlas van Kaap Hoorn - Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725

Atlas van Kaap Hoorn

Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725


Auteur
Kroon, Pieter (redactie)
Uitgever
Uitgeverij THOTH Bussum, Stichting 400 jaar Kaap Hoorn
Jaar
2016
ISBN
978-90-6868-4-0
Prijs
€ 39,90


De ontdekking van een nieuwe vaarroute rond Kaap Hoorn naar de specerijeneilanden van de Molukken had niet alleen een handelsbelang. Het betekende ook dat er een eind kwam aan de speculaties over het precieze kaartbeeld van het zeegebied ten zuiden van de 50e breedtegraad, waardoor een veilige navigatie mogelijk werd.

Hoewel de oorsprong van de zeekaart al in de klassieke oudheid ligt, maakte de cartografie met de ontdekkingreizen in de zestiende eeuw een snelle ontwikkeling door die in het begin van de achttiende eeuw een getrouw kaartbeeld opleverde. Het epicentrum van de cartografie verschoof toen van het Iberisch Schiereiland via Florence en Antwerpen naar Amsterdam, waar het een hoogtepunt bereikte na de oprichting van de VOC.

Nauwkeurige zeekaarten waren niet alleen onmisbaar voor een veilige navigatie op zee. Door hun fantasierijke versieringen en geraffineerd kleurgebruik waren ze ook een geliefd object voor verzamelaars. Beide aspecten van de cartografie zijn in deze atlas ruim vertegenwoordigd. De verzameling bevat zeldzame kaarten die afkomstig zijn uit belangrijke collecties verspreid over zowel Europa als de Verenigde Staten.

Een aantal essays wordt daarnaast helder beschreven hoe zowel het imaginaire wereldbeeld als het kaartbeeld rond Kaap Hoorn veranderde onder invloed van de vele ontdekkingsreizen. (achterkant boek)