Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorns Hoorn en de Eenhoorn (11)

 

Joris van Egmond, bisschop van Utrecht 1534-1559

Joris van Egmond, bisschop van Utrecht 1534-1559; penning van Steven van Herwyck 1558 (Kon. Kab. v. Munten, Penningen en gesneden stenen).

De Eenhoorn: Hoorns schildhouder.
In 1538 flankeren twee eenhoorns het wapen op de Oosterpoort. Maar nog in 1562 zegelt de overheid met het zegel ten zaken waarop het wapen aan Maria's voeten staat afgebeeld 35).

Opgedrukt zegel van zaken den 15en octobris 1583.

Opgedrukt zegel van zaken den 15en octobris 1583.

35) A.R.A. borgstelling 3 maart 1562.