Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorns Hoorn en de Eenhoorn (4)

En in het van oorlogsgeweld vervulde jaar 1426, toen de eerste omwalling van de stad tot stand kwam, werd een reeds elders in de stad uitgeoefende Maria-devotie 9) gevolgd door de stichting van de Vrouwenkerk op het Noord 10).

Verhalen over de miraculeuse wijze, waarop men zich tot de bouw van de kerk gedrongen had gezien en over de wonderbaarlijke komst van een Mariabeeld geven heden nog relief aan de plaats, die dit tweede sacrale centrum van de stad in de harten der mensen innam.
Het is alsof in de geestelijke bloei van de tot stedelijke vorm komende jonge stad de kracht ontstaat, die in het midden der 15e eeuw de economische expansie van de stad zal bewerkstelligen.

De bloei van de Christelijke Kerk van die dagen zette nu in de meest letterlijke zin haar stempel in de zegels van de stad. Op 3 maart 1429, dus kort na de bouw van de Vrouwekerk op het Noord, zegelden schout, schepenen en burgemeesteren namelijk met een nieuw stadszegel, dat, hoewel geschonden, kan worden herkend als het "stedezegel" van latere akten of het zegel "ten saicken" zoals het in 1513 wordt genoemd 11). Het vertoont Maria met het Kind op een gothische troon, en aan haar voeten staat - hoe zinrijk - het wapen van Hoorn. Op grond van latere afdrukken 12) moet het randschrift worden gelezen: S. COTIDIANU(M) OPIDI HOERNE(N)SIS.

Zegel ten zaken.

Zegel ten zaken.

Naast dit "dagelijkse" zegel van de stad leren we in de 15e eeuw het geheimzegel kennen, of zoals het ook wordt genoemd: het zegel van verband. De overheid gebruikte het voor belangrijke staatsstukken, doch ook voor zaken als schuldbekentenissen, meest in de vorm van rentebrieven.

9) A.H.G. 788 r. 143; 789. r. 282; 790. r. 284.
10) Velius p. 49.
11) A.H.G. 789 (1499); A.R.A. Abdij van Egmond 382. r. 1237 (1471); AH.G. 318. r. 1286 (1505); 513. r. 1363 (1513).
Timmermansgildearchief 16/1/1516. 17/2/1547.
AA. 192 (1554).
12) A.R.A. Abdij van Egmond 382.