Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Oude reclame-uitingen
Advertentiën in dichtvorm (45)

advertentie - K. de Vries

K. de Vries

Beschrijving
Koopt bij "Backerij Oudt Hoorn" steeds Uw: Brood, Koek en Banket
in het huis, dat als een prentje in dit boekje is gezet. Bij K. de Vries,
daar moet U wezen. (ook roggebrood is er niet mis) Omdat DE VRIES in heel West-Friesland, De eenigste bakkers-leeraar is.

Bron
Advertentiën in dichtvorm
Datering
1937
Locatie
Kuil 32
id-nr
000713