Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Oude reclame-uitingen
Advertentiën in dichtvorm (45)

advertentie - G. Groot

G. Groot

Beschrijving
Voor verhuizingen, transporten, Transport door 't geheele land
Onze wagens brengen veilig Uw boedel in het nieuwe pand!
Firma: G. GROOT is voor verhuizing En transport het allerbest,
Vraagt een prijs en informatie's Alléén Bij: G. GROOT...op 't West!
Tel. 149

Bron
Advertentiën in dichtvorm
Datering
1937
Locatie
West 66
id-nr
000744