Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Oude reclame-uitingen
Advertentiën in dichtvorm (45)

advertentie - Bervoets

Bervoets

Beschrijving
Een Costuum, da's niks geen wonder; Maar toch een vertrouwenszaak.
Het is altijd:...passen... meten, Voor men heeft... den goeden smaak.
Bij ons is dat heel iets anders; Want U weet het... voor iets goeds
Zit een "pak" U als gegoten, Wanneer U gaat naar: BERVOETS
Telefoon 120 - Postrekening 317216

Bron
Advertentiën in dichtvorm
Datering
1937
Locatie
Nieuwsteeg
id-nr
000721