Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Oude reclame-uitingen
Advertentiën in dichtvorm (45)

advertentie - A, Verschoor

A, Verschoor

Beschrijving
III Koopt vooral toch in die zaken, Die hier in dit boekje staan.
Waarom zult ge elders koopen? In den strijd om het bestaan
Laat Uw geld in Hoorn rollen, Als 't tenminste rollen moet.
Een welzijn voor ons zakenleven, Als men 't maar verstandig doet.

Bron
Advertentiën in dichtvorm
Datering
1937
Locatie
HOORN
id-nr
000726