Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Oude reclame-uitingen
Advertentiën in dichtvorm (45)

advertentie - D. Veld

D. Veld

Beschrijving
Dit seizoen: g e s c h r a p t e wortels, uitjes, aardappels incluis.
Speciale prijs voor inmaak: Wij bezorgen f r a n c o huis!
Zuidvruchten en blikken groenten; Op 't Groote Oost bij Veld;
Versche groenten, ook g e s n e d e n, Levert: D. Veld...voor weinig geld!

Bron
Advertentiën in dichtvorm
Datering
1937
Locatie
Groote Oost 47
id-nr
000754