Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Oude reclame-uitingen
Advertentiën in dichtvorm (45)

advertentie - A. Roos

A. Roos

Beschrijving
In vitrages en Gordijnen Zijn wij ruimschots gesorteerd!
In de keuze van modellen, Zijn wij rijk geinstalleerd!
Stapt bij A. ROOS gaat koopen: Gaat U tevree de zaak weer uit!

Bron
Advertentiën in dichtvorm
Datering
1937
Locatie
Turfhaven 28
id-nr
000747