Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Gestelde vragen aan Vereniging Oud Hoorn

Terug

 • Zijn de twee huizen naast het Claas Stapels Hofje ouder dan 1682?


  Zijn de twee huizen naast het Claas Stapels Hofje ouder dan 1682?

  Ja, de panden zijn ouder dan het Claes Stapels Hofje, maar wel 17e eeuws.
  "Waarom de stichters van het Claas Stapels Hofje hun oog op dit gebied (Munnickenveld) lieten vallen, is niet bekend. De reden zal mogelijk geweest zijn dat hier nog ruim grond beschikbaar was voor gunstige prijs. De huisjes die toen op de erven stonden, waren veelal van hout en dus niet van grote waarde. Op de twee percelen die door de regenten gekocht werden ten behoeve van het hofje, stonden oorspronkelijk meerdere huizen en huisjes. Het ene perceel bevatte twee woonhuizen (de huidige huizen aan het Munnickenveld) en acht woninkjes, het tweede perceel bestond uit acht huisjes aan het  "Molenaersteegje". De stichters kochten het gehele steegje met alle woningen. Behalve de twee panden aan het Munnickenveld werden alle huizen gesloopt".
  "Het hof bezat aan onroerend goed twee panden aan het Munnickenveld. Deze huizen bestonden uit drie woningen die verhuurd werden. Het onderhoud van deze twee huizen vroeg de nodige aandacht van de regenten".

  Munnickenveld met de genoemde huizen

  Uit: Het Claas Stapels Hofje in Hoorn
  Willeke Jeeninga
  Bouwhistorische Reeks Hoorn deel 11
  © Publicatiestichting Bas Baltus, 2002.
  pag. 31 en 24.
  Dit boek is bij Oud Hoorn te koop

Redactie "veel gestelde vragen": Diana van den Hoogen, Hoorn

 

Terug naar gestelde vragen