Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Gestelde vragen aan Vereniging Oud Hoorn

Terug

  • Waarom staan de gevels op de Veermanskade niet haaks op de woning?


    Waarom staan de gevels op de Veermanskade niet haaks op de woning?

    Dit verschijnsel (van niet haaks op elkaar staan van voor -en zijgevels) heet "gerend"; met de klemtoon op de eerste lettergreep. In de mode wordt deze term ook gebruikt, b.v. een gerende rok. Niet alleen op de Veermanskade, maar ook op het Grote Noord en elders in Hoorn kan men gerende gevels zien (ook buiten Hoorn trouwens). De verklaring is, dat de bebouwing nog steeds het oorspronkelijke verkavelingspatroon uit de tijd van de ontginning (12- 13e eeuw) weerspiegelt. De eerste huizen werden gebouwd aan dijken en landwegen die door een gebied met sloten liepen. De zijgevels van de huizen langs een landweg (zoals Grote Noord) volgden de loop van de slootjes (die nu al lang niet meer bestaan) en de voorgevel volgde de loop van de weg door het land. De weg liep vaak niet haaks op de slootjes. Dat patroon is in de loop der eeuwen blijven bestaan.

     

    Zie de figuur van Wiersma (1981) in artikel "Hoorn en het binnenwater" hoofdstuk "Na de demping van de Tocht bij de Rode Steen in 1420" door Frans Kwaad in onze website bij oudhoornlinks>ontstaan van Hoorn.

Redactie "veel gestelde vragen": Diana van den Hoogen, Hoorn

 

Terug naar gestelde vragen