Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Gestelde vragen aan Vereniging Oud Hoorn

Terug

  • Wie was Bossu?


    Wie was Bossu?

    Van 1568 tot 1648 was Nederland in oorlog met Spanje. De opstand was tegen de wettige vorst, de katholieke koning van Spanje. De Nederlandse gewesten vochten voor hun onafhankelijkheid, maar ook voor het protestantse geloof. Eén van de gevechten vond plaats op 11 oktober 1573 op de toenmalige Zuiderzee voor de havens van Hoorn. De Spaanse vloot stond onder leiding van admiraal Bossu. De West-Friezen en de Watergeuzen (zoals de opstandige Nederlanders destijds werden genoemd) versloegen de Spanjaarden meedogenloos. De graaf van Bossu werd drie jaar lang gevangen gehouden in het Weeshuis aan de Korte Achterstraat. Tot het persoonlijke bezit van Bossu hoorde een verguld zilveren pronkbeker, die als oorlogsbuit werd meegenomen. De stad Hoorn kreeg de beker later als beloning voor haar aandeel in de strijd. De pronkbeker is te zien in het Westfries Museum. Op de hoek van de Slapershaven en het Grote Oost staan de Bossuhuizen. Op de gevels staat in woord en in beeld de Slag op de Zuiderzee afgebeeld.

Redactie "veel gestelde vragen": Diana van den Hoogen, Hoorn

 

Terug naar gestelde vragen