Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Gestelde vragen aan Vereniging Oud Hoorn

Terug

 • Hoe is het wapen van Hoorn ontstaan?


  Hoe is het wapen van Hoorn ontstaan?

  Het wapen van Hoorn is bevestigd door de Hoge Raad van Adel op 26 juni 1816.

  De beschrijving luidt als volgt:
  "van zilver, beladen met een hoorn van keel (rood), geringd van goud, geband van lazuur (blauw), met gouden kwasten, het schild van achteren vastgehouden door een zittende Eenhoorn van keel (rood), gehoornd, gemaand, gebaard, gevlokt en gestaart van goud".

  De oudst bekende afbeelding van het wapen van Hoorn is te vinden op een stadszegel dat van 1361 dateert, vier jaar na het verkrijgen van het stadsrecht. Het zegel toont een tot jachthoorn omgebouwde koehoorn, die de naam vande stad tot uitdrukking brengt.

  Dit is ook na te kijken op de website van de Gemeente Hoorn. www.hoorn.nl

  Zegel Hoorn De oudst bekende afbeelding van het wapen van Hoorn is te vinden op een stadszegel dat van 1361 dateert, vier jaar na het verkrijgen van het stadsrecht. Het zegel toont een tot jachthoorn omgebouwde koehoorn, die de naam van de stad tot uitdrukking brengt.

  De eenhoorn, vanouds bekend als een ontembaar fabeldier waaraan bijzondere krachten worden toegekend, verschijnt voor het eerst als schildhouder op een steen in de gevel van de Oosterpoort in 1538. Deze poort bevond zich tussen het Kleine en Grote Oost, maar is inmiddels gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor de huidige Oosterpoort. Het wapen van Hoorn wordt geflankeerd door twee staande eenhoorns. De eenhoorns, die ook voorkomen in het wapen van de bisschop van Utrecht, symboliseren het geestelijk gezag van deze kerkvorst.

  De stad Hoorn gaat tegen het einde van de 16e eeuw een zittende eenhoorn als schildhouder gebruiken.

  In 1979 vindt in West-Friesland een gemeentelijke herindeling plaats. De voormalige gemeenten Hoorn en Zwaag en het dorp Westerblokker vormen samen de nieuwe gemeente Hoorn. Op 13 februari van dat jaar besluit de gemeenteraad van de nieuwe gemeente het wapen van Hoorn ongewijzigd te handhaven.

Redactie "veel gestelde vragen": Diana van den Hoogen, Hoorn

 

Terug naar gestelde vragen