Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan Intermaris mbt sloop panden Hoorn-Noord   (16-01-2024)


De vereniging Oud Hoorn volgt nauwlettend de plannen van de woningcorporatie Intermaris voor Hoorn Noord. Om hier een gewogen oordeel over te kunnen vellen heeft de vereniging samen met buurtbewoners en de Stichting Stadsherstel een werkgroep opgericht. Op 14 november jongstleden hebben de werkgroep leden een interessante en informatieve toelichting van Intermaris gekregen. Ook hebben de leden, individueel de inloopavonden bezocht en gezamenlijk geëvalueerd. Er blijven echter nog een aantal belangrijke vraagpunten over.

Lees hier de hele brief

 

  Terug naar Brieven bestuur