Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan college enquête JPz Coen   (09-08-2023)


Ter voorbereiding op de stadsgesprekken over het standbeeld van JPz. Coen heeft de Vereniging Oud Hoorn een enquête gehouden onder haar leden om een door de leden gedeeld standpunt in het debat in te kunnen brengen. Wij delen de uitslag van deze enquête graag met U als bijdrage aan de stadsgesprekken. Naast deze ingekorte uitslag verwijzen wij u ook graag naar onze website waar een uitgebreidere verslaglegging van deze enquête te vinden is.

https://www.oudhoorn.nl/actualiteit.php?id=02399

Hier treft u de hele brief

 

 

  Terug naar Brieven bestuur