Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Pakhuis Nieuwe Noord   (09-08-2023)


De hieronder gelinkte brief heeft de volgende inhoud:

Pakhuis Nieuwe NoordVia de monumenten en welstandscommissie hebben we vernomen dat er sloopplannen bestaan voor het ongenummerde pakhuis aan de Nieuwe Noord achter Grote Noord 136. Het betreft hier een uniek klein pakhuis, waarvan er maar weinig bewaard zijn in onze stad. Dit pand verdient het om voor ons nageslacht behouden te blijven. We kunnen ons hierbij goed voorstellen dat de voorgevel van dit pandje wordt ingepast in een groter plan ter verbetering van dit deel van het Nieuwe Noord. Het geveltje verdient tenminste de status van beeldbepalend pand.

De brief aan het college van Burgemeester en Wethouders treft u hier

 

  Terug naar Brieven bestuur