Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Verlichtingsmasten op de Roode steen   (23-02-2023)


Verlichtingsmasten op de Roode steen

Als bestuur zijn we geregeld aangesproken over de nieuwe masten op de Roode Steen. De meeste reacties zijn niet lovend. Vooral de mast direct voor het Westfries Museum moet het ontgelden omdat deze het mensen onmogelijk maakt een goede foto van het museum te maken. 

In eerste instantie hebben we uitgezocht hoe het tot stand is gekomen. Zowel de eigenaren van het museum en de Waag willen geen verlichtingselementen aan hun panden hebben bevestigd. Hierdoor zijn de lichtontwerpers teruggeworpen op alleen lampen op palen. Bij de behandeling in de monumenten en welstandscommissie zijn vooral de effecten van de aanlichting besproken, zo blijkt uit de verslagen van de commissie. De vraag is dan ook of de ruimtelijke effecten van de palen voldoende voor het voetlicht zijn gebracht. Een van de negatieve aspecten is de grote hoeveelheid aan lampen en andere attributen die aan de palen vast zitten waardoor de vorm van de palen ernstig wordt verstoord. Daarnaast bepaalt de bestaande indeling van het plein voor een belangrijk deel de locatie van de palen en deze is in een aantal gevallen verkeerd uitgepakt. 

In verschillende overleggen met betrokken wethouders hebben we de geluiden van onze leden en andere bezorgde bewoners geuit. We zijn vooral van mening dat de verlichting van de Roode Steen een onderdeel had horen te zijn van een herinrichting als die van het Kerkplein zodat alle aspecten van het plein beter tot zijn recht hadden kunnen komen. We hopen dan ook dat bij een renovatie van de Roode Steen de palen onderdeel worden van een heroverweging en er een beter afgewogen verlichtingsplan tot stand komt.

 

  Terug naar Brieven bestuur