Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Vervolg van de zienswijze VOH mbt stadsstrand   (17-10-2022)


Aan de Gemeenteraad van Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn

Hoorn, 16 oktober 2022

Onderwerp: vervolg van de zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t. Het stadsstrand

Geacht gemeenteraad, De Vereniging Oud Hoorn voelt de maatschappelijke druk rond de realisatie van het stadsstrand, daarom heeft het bestuur besloten onze bezwaren niet door te zetten tot aan de Raad van State. Wat ons als vereniging van het hart moet is de vaak frustrerende gang van zaken rond de gehele procedure van deze dijkversterking. In de afgelopen zes tot zeven jaren hebben we tijdens bijeenkomsten vaak vragen gesteld die nooit of slechts ten dele werden beantwoord.

Tijdens de bijeenkomsten kregen we vaak te horen: “Een interessante vraag, die nemen we mee en komen er op de volgende bijeenkomst op terug.” De volgende bijeenkomst stond er dan weer een nieuwe projectleider of -team tegenover ons en kregen we het zelfde antwoord. Juist rond de status van het Provinciaal monument van de Westfriese Omringdijk was dit een zeer frustrerende gang van zaken. Het gevoel niet serieus genomen te worden speelde rond de realisatie van de dijkversterking bij ons een grote rol. Ook nu bij de beantwoording van de verschillende zienswijzen bekruipt het gevoel dat er steeds grenzen word.... lees hier de volledige brief.

 

  Terug naar Brieven bestuur