Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Sloop kunstwerk Dampten   (31-03-2019)


Hoorn 31 maart 2019

 

Geacht college,

Normaal gesproken krijgt u van onze vereniging Oud Hoorn keurig een brief over zaken waar van wij vinden dat we daarbij een bijdrage kunnen leveren aan het erfgoed in onze stad. Daar het hier een onderwerp betreft waar wat druk opstaat doe ik het voor deze keer via deze voor ons ongebruikelijke weg.

Naar aanleiding van een artikel in het Weekblad voor Westfriesland zijn wij van meerdere kanten gewezen op de sloop van het schoolgebouw aan het Dampten. Daarbij is ons gevraagd om behoud van het kenmerkende plastic in de voorgevel. Hierover hebben we al contact gehad met wethouder Samir Bashare en de afdelingen erfgoed en cultuur. 

Dit kunstwerk is voor velen een dagelijks deel van hun route over de Provincialeweg en vormt zo mede het imago van de stad.

Ons is bericht dat het kunstwerk toch gesloopt gaat worden. Wij zijn benieuwd naar de bouwkundige adviezen die de opvatting van de behandelende ambtenaren heeft gefundeerd. Want voor 0nsj is het helemaal niet duidelijk dat het kunstwerk niet behouden kan blijven en dat blijkt ook niet uit de onze eerdere correspondentie. Naar ons inzicht kan de muur waarin het kunstwerk zich bevindt rustig afgepeld of uitgezaagd worden. Vervolgens komen de onderdelen vrij die ter zijde gelegd kunnen worden zodat zij later opnieuw in een bouwwerk gebruikt kunnen worden. In dat kader verwijzen wij naar het gevelkunstwerk dat enkele jaren geleden uit de te slopen gymzaalmuur van de voormalige Technische school aan de Joh. Poststraat is gehaald, waarna het kunstwerk ongeveer een jaar later herplaatst is in de kopgevel van het hoofdgebouw (jij fietst. Ook toen keek iedereen heel erg moeilijk en bleek het goed uitvoerbaar te zijn.

Wij verzoeken om te komen tot een waardestelling van dit kunstwerk en om te onderzoeken of dit kunstwerk netjes kan worden ontmanteld zodat het later opnieuw gebruikt kan worden.

Wij vragen u dan ook een laatste ultieme poging te wagen dit kunstwerk voor de stad te behouden.

 

Met vriendelijke groet

Namens de vereniging Oud Hoorn

 Jaap van der Hout, voorzitter

 

  Terug naar Brieven bestuur