Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

felicitaties + voornemen tot verkoop   (20-03-2014)


Aan de nieuwe fracties van de Raad van de gemeente Hoorn,

Betreft collegeprogramma 2014-2018

Hoorn,20 maart 2014

Geachte fractievoorzitters en raadsleden,

Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn wenst u een goede, plezierige en succesvolle raadsperiode toe.

Wij hopen van harte dat de punten die het bestuur van onze vereniging voor het opstellen van het verkiezingsprogramma u op 17 juli 2013 heeft gezonden in het collegeprogramma worden opgenomen en zo mogelijk over vier jaar gerealiseerd blijken te zijn.

Een punt willen we speciaal onder uw aandacht brengen.

Het gaat om het voornemen cultureel-historische panden te verkopen.

Wij begrijpen best dat geld een belangrijke rol speelt, maar dat is het verhaal van de korte termijn.

Wanneer de panden aan de Roode Steen en het Grote Oost verkocht worden, verliest de gemeente in hoge mate grip op de ontwikkelingen daar.

Het betreft het historische hart van de stad waarmee nog meer dan met andere plekken in de stad met grote zorgvuldigheid dient te worden omgesprongen met het oog op het historisch, cultureel, toeristisch en algemeen belang.

De ontwikkeling na de verkoop van het pand van de Stadswacht aan de Roode Steen stemt niet tot vreugde. Daarom vragen wij u een situatie zoals die nu is ontstaan in de toekomst te voorkomen.

Voor het pand Rode Steen 15 geldt dat er verplichtingen zijn voortvloeiend uit de aanvaarding van de erfenis. Bovendien zijn er in het verleden al plannen en kansen besproken om de gewenste bestemming van museum te realiseren. Het zou goed zijn met een positieve blik de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.

U wensen wij veel moed en wijsheid toe bij de onderhandelingen en het vaststellen van het collegeprogramma.

Voor het gemak is de brief van Vereniging Oud Hoorn van juli 2013 met aandachtspunten voor de verkiezingsprogramma’s en de brief van het college over de verkoop van cultureel historische gebouwen van september 2013 bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn,

E.S.Ottens M.J.Lodde-Tolenaar

Voorzitter secretaris

 

  Terug naar Brieven bestuur