Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Brief aan Raad over Poort van Hoorn (vernieuwd)   (04-02-2013)


Wij hebben begrepen dat onze brief van 28 januari 2013 over de Structuurvisie Poort van Hoorn en het Voorontwerp bestemmingsplan Pelmolenpad, Dampten, Maelsonstraat e.o. nogal wat commotie heeft veroorzaakt.
Dat is beslist niet onze bedoeling geweest. Wie zich door een bepaalde woordkeus van ons gekwetst voelt, bieden wij bij deze onze welgemeende verontschuldiging aan, met name aan de heer J. van der Tuin.
Wij willen voorafgaande aan de raadsvergadering van morgenavond, inhoudelijk reageren op het antwoord van het college op de inspraakreacties.

Teneinde een mogelijke discussie over de inhoudelijke kant van onze brief niet te laten ondergaan in een debat over de woordkeus treft u hierbij een aangepaste versie aan.

Lees hier de volledige brief

 

  Terug naar Brieven bestuur