Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

reactie op voorontwerp Poort van Hoorn   (11-09-2012)


poortvanhoornHieronder treft u de reactie van de Vereniging Oud Hoorn op het Voorontwerp Structuurvisie Poort van Hoorn gaan. Eerder hebben wij onze gedachten over en kanttekeningen bij de plannen voor de Poort van Hoorn kenbaar gemaakt in onze reactie op de notitie “Reactie Klankbordgroep Poort van Hoorn” en in de presentaties die op verschillende locaties door ons zijn verzorgd. In de reactie op het Voorontwerp Structuurvisie Poort van Hoorn vragen wij aan Gemeenteraad en College van B &W met name opnieuw aandacht voor de volgorde van de plannen.

Hier klikt u door naar de brief aan Raad en College van B & W

De structuurvisie treft u hier en eerdere berichtgeving omtrent de Poort van Hoorn.


 

  Terug naar Brieven bestuur