Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Terras Kerkplein   (19-06-2012)


oudhoornIn onze brief dd. 9-4-2012, waarin wij u attendeerden op de diverse plekken in de stad waar gaten en verpaupering aan de orde is, hebben we u gevraagd ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze.
Al jaren lang vragen wij uw aandacht voor deze gaten. Daarbij is het
braakliggend terrein naast Kerkplein ons en vele anderen een doorn in het oog.terraskerkplein
Wij hebben er steeds op aangedrongen dat de plek weer bebouwd zou
worden en de gevelwand weer gesloten zou worden. Een terras is weliswaar een verbetering t.o.v. de huidige situatie, maar onwenselijk en niet alleen vanuit het oogpunt van hinder en overlast. Lees de hier de volledige brief aan het college van B&W. Zie ook NHD-artikel

 

  Terug naar Brieven bestuur