Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Afhandeling reactie op Basisnotitie Structuurvisie Hoorn + reactie op Ontwerp Structuurvisie   (23-04-2012)


In augustus 2011 heeft ons bestuur op gereageerd op de Basisnotitie Structuurvisie Hoorn. Wij hebben ons verbaasd over de wijze waarop het Ontwerp onlangs in procedure is gebracht. Ten opzichte van de eerdere Basisnota is in de nu voorliggende tekst vrijwel niets gewijzigd...................... Uit een toelichting zou kunnen blijken waarom het college oordeelde om niets met onze reactie te doen..................... Wij zouden derhalve kunnen volstaan met de opmerking dat onze reactie van augustus vorig jaar dient te worden begrepen als ons commentaar op de Ontwerp Structuurvisie. Een hinderlijke herhaling van zetten. Desalniettemin heeft de studiegroep Ruimtelijke Ordening van onze vereniging het Ontwerp van de structuurvisie opnieuw bestudeerd en uitgebreid van commentaar voorzien.

Zie hier de volledige brief , de aanbiedings brief en de reactie op het Ontwerp Structuurvisie Meer over de Structuuvisie van de Gemeente staat hier

 

  Terug naar Brieven bestuur