Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Gaten in de stad   (11-04-2012)


Al jaren is het velen in Hoorn een doorn in het oog dat er op diverse plekken in de stad gaten en verpauperde stukken blijven bestaan.
De Vereniging Oud Hoorn heeft hiervoor regelmatig aandacht gevraagd.
Het is ons duidelijk dat, als het een particuliere locatie of verkrotting betreft de gemeente weinig mogelijkheden heeft daaraan iets te veranderen. Het is niet anders dan door overreding mogelijk betrokkenen tot actie aan te zetten.
------------------

Hoorn, 9 april 2012

Aan het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Hoorn,

Onderwerp: Gaten vullen

Geacht college,


Al jaren is het velen in Hoorn een doorn in het oog dat er op diverse plekken in de stad gaten en verpauperde stukken blijven bestaan.
De Vereniging Oud Hoorn heeft hiervoor regelmatig aandacht gevraagd.
Het is ons duidelijk dat, als het een particuliere locatie of verkrotting betreft de gemeente weinig mogelijkheden heeft daaraan iets te veranderen. Het is niet anders dan door overreding mogelijk betrokkenen tot actie aan te zetten.

Wanneer het echter een locatie betreft waarvan de gemeente zelf eigenaar is, ligt dat anders. De gemeente kan zelf actie ondernemen.
Het is ons dan ook een raadsel dat na 10 jaar het gat van de oude schouwburg er nog steeds zo bij ligt. Een hekwerk en een zeer rommelig terrein. Ook de directe omgeving waaronder de bestrating is een aanfluiting voor de stad.

Toen er nog uitzicht was op de bouw van een appartementencomplex was nog wel te begrijpen dat de gemeente even wachtte om de plek, die onderdeel is van het beschermd stadsgezicht, in orde te maken.
Er is voorlopig nog geen concreet bouwplan. Bovendien ook al zou dat er wel zijn, is het toch noodzakelijk ervoor te zorgen dat de plek in de tussentijd er fatsoenlijk uitziet.

Wij vragen u om op zeer korte termijn een beslissing te nemen en deze locatie een fatsoenlijk en aardig uiterlijk te geven en de gebruiksmogelijkheden te vergroten.

Wellicht dat er inventieve en creatieve ideeën komen op de oproep die in de krant is gedaan. Direct na half april kunnen besluiten worden genomen en zeer spoedig daarna kan dan tot uitvoering worden overgegaan.

Graag worden we op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn,

Rita Lodde-Tolenaar,
secretaris

Deze brief is in afschrift naar de fracties van de gemeenteraad gestuurd.

 

  Terug naar Brieven bestuur