Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Barmhartige Samaritaan   (19-03-2012)


De Vereniging Oud Hoorn heeft kennis genomen van de stedenbouwkundige uitwerking van de plannen rond de Westerblokker en de aansluiting op de Strip.

Wij maken onze grote zorgen over de consequenties van de plannen voor de ‘Barmhartige Samaritaan’, een uniek en belangrijk rijksmonument en vragen ons af of dit monument voldoende bescherming geniet in de huidige opzet.

Onderstaande brief werd daarom verzonden:


Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn,


Hoorn 19 maart 2012

Onderwerp: Barmhartige Samaritaan


Geacht college,


De Vereniging Oud Hoorn heeft kennis genomen van de stedenbouwkundige uitwerking van de plannen rond de Westerblokker en de aansluiting op de Strip.


Wij maken onze grote zorgen over de consequenties van de plannen voor de ‘Barmhartige Samaritaan’, een uniek en belangrijk rijksmonument en vragen ons af of dit monument voldoende bescherming geniet in de huidige opzet.


Wij vrezen van deze uitwerking zowel schade voor het aanzicht van dit monument als voor de fysieke toestand van de boerderij.


Jaren geleden hebben we ook onze zorgen daarover uitgesproken. Gezien de huidige plannen kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat daarmee niets is gedaan.


U vragen wij met klem om in overleg met het Bureau Erfgoed, Hendrick de Keyser en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed na te gaan of dit monument voldoende wordt beschermd.


Graag worden we van de ontwikkelingen op de hoogte gesteld.


Hoogachtend,


namens het bestuur

Rita Lodde-Tolenaar,

secretaris Ver. Oud Hoorn.

 

  Terug naar Brieven bestuur