Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Lezing ‘Het fregat Huis te Warmelo’

10-04-2024

oudhoorn

Op woensdag 10 april om 20.00 uur organiseert Vereniging Oud Hoorn een lezing door Peter Swart over de vondst van het fregat Huis te Warmelo. De lezing vindt plaats in  het Foreestenhuis, Grote Oost 43.

In 2016 werd de vondst van het fregat Huis te Warmelo wereldkundig gemaakt. Dit schip van de West-Friese admiraliteit verging in 1715 in de Finse Golf. Niet eerder is een Nederlands oorlogsschip uit het zeiltijdperk in zo’n goede staat teruggevonden. Daar bovenop komt de rijkdom aan beschikbare archiefbronnen over het schip en zijn bemanning. Peter Swart vond de zeekaart die tot de identificatie van het scheepswrak leidde.

Huis te Warmelo

Thijs Visser, detail ‘Huis te Warmelo’

Hij zoekt nu in andere bronnen naar informatie over de bemanningsleden van het West-Friese oorlogsschip. Onder hen waren ook inwoners van Hoorn. De zoektocht op internet en in archieven levert geregeld nieuwe inzichten op. Met de lezing maakt Peter u deelgenoot van zijn archiefvondsten en de laatste stand van zaken. Peter Swart is medewerker bij het Westfries Archief.

 

Lezing 10 april

De lezingen kunnen uitsluitend door reservering en vooruitbetaling worden bijgewoond. Reserveren via lezingen@oudhoorn.nl.  De reservering wordt definitief door betaling van de entreeprijs op       NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Vereniging Oud Hoorn o.v.v. Lezing. De toegangsprijs is € 5,00 voor leden van Oud Hoorn en € 6,50  voor niet-leden.

 

 

 

 

 

 

 

  Overzicht Lezingen