Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Activiteiten divers  (komend)

Algemene ledenvergadering 22 april, 10.00u. Foreestenhuis

22-04-2023

oudhoorn

Hoorn, maart 2023
Aan de leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Deze bijeenkomst wordt op zaterdag 22 april 2023 gehouden in het Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR, Hoorn.  De aanvang is 10.00 uur, de zaal is open vanaf 09.30 uur, u wordt ontvangen met koffie of thee.

 Agenda:

  1. Opening, welkomstwoord door de voorzitter
  2. Algemene mededelingen en actualiteiten
  3. Bestuurswijzigingen

Aftredend en herkiesbaar:

Ron Dol

Jan Haring

Kandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 15 april 2023) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

 

      4. Verslag ledenvergadering 23-04-2022 (zie website)*

      5.Jaarverslag 2022 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2023) *

      6. Jaarrekening 2022 en begroting 2023 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2023) *

      7. Verslag financiële commissie en decharge van het bestuur

      8. Advies werkgroep beleidsnota 2022-2027, uitwerking punt 8.6

      9. Monumentenprijs 2023

      10. Rondvraag

      11. Sluiting

      12. Pauze

      13. Lezing: Brandveiligheid en Monumenten

Met vriendelijke groeten

Matt Wever,

secretaris Vereniging Oud Hoorn.

 

*alle genoemde verslagen en stukken zijn ook te vinden op onze website:

Vereniging Oud Hoorn, organisatie

Onze Nieuwsbrief: het actuele nieuws in uw mailbox!

Ontvangt u nog niet onze nieuwsbrief? Geef dan nu uw emailadres aan ons door.

U krijgt dan een aantal keer per jaar onze nieuwsbrief in uw mailbox. Niet alleen met actueel ledennieuws, maar vaak ook met wetenswaardigheden uit de stad.

U kunt uw emailadres opgeven via leden@oudhoorn.nl met vermelding: nieuwsbrief.

 

                                                                                      

 

  Overzicht Activiteiten divers